Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Hipofiz Sapı Kesinti Sendromunda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

1.

Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

2.

Department of Radiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

3.

Department of Pediatric Endocrinology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

4.

Clinic of Endocrinology and Metabolism, M. Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

5.

Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

Endocrinol Res Pract 2019; 23: 77-84
DOI: 10.25179/tjem.2018-61562
Okunma: 738 İndirilme: 227 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2019

ÖZET

Amaç: Hipofiz sapı kesinti sendromu hastalarının takip ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin önemini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubumuz, 2009-2013 yılları arasında endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğimize başvuran hastalardan oluşmaktadır. Hasta takibinde hipofiz fonksiyonları, büyüme ve gelişme eğrileri ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları değerlendirmeye alındı. Bulgular: Çalışma grubumuz üç erkek ve iki kadın hastadan oluşmaktadır. Dört hastamızda çoklu hipofizer hormon yetmezliği saptandı. Hastalarımızın hepsi kronolojik yaşlarına göre kısa boylu olmaları nedeni ile değerlendirilirken tanı konuldu. Dört hastamıza çocuk yaş grubunda tanı konulmuştu. Sadece bir hastada izole büyüme hormon eksikliği mevcuttu. Sonuç: Hipofiz sapı kesinti sendromlu olguları değerlendirirken hipofiz yetmezliği dikkate alınmalıdır. Manyetik rezonans görüntülemede hipofiz sapının varlığı ve ön hipofiz bezinin büyüklüğünün zaman içinde değişimi, hipofiz bezinin fonksiyonlarının takibinde önemlidir. Ayrıca, hipofiz sapı kesinti sendromlu erişkin yaştaki hastalarda, hipofiz bezinin büyüklüğünün değerlendirilmesi, hipofiz yetmezliğinin erken tanısına olanak sağlayabilmektedir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135