Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Invited Review

Summary of Bariatric Surgery Guideline of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey

1.

Harran University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Sanlıurfa, Turkey

2.

University of Health Sciences, Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey

3.

University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey

4.

University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

5.

Trakya University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Edirne, Turkey

6.

Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Tokat, Turkey

7.

İnönü University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Malatya, Turkey

8.

Reyap Sağlık Grubu, Department of Endocrinology and Metabolism, Çorlu, Istanbul, Turkey

9.

Erciyes University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Kayseri, Turkey

Turk J Endocrinol Metab 2017; 21: 140-147
DOI: 10.25179/tjem.2017-57388
Read: 59 Downloads: 32 Published: 01 December 2017

ABSTRACT

Obesity is a common condition affecting approximately one-third of the adult population worldwide. Obesity results in a number of medical, psychosocial and economical problems, in many patients, it is usually difficult to achieve the desired weight loss with medical therapies, several surgical approaches for weight loss have been developed in the recent years and are described as bariatric or metabolic surgery. Though bariatric surgery promotes dramatic and reliable improvement in obesity and related complications, yet proper patient selection and careful selection of the bariatric method along with good pre- and post-operative management is very important for a successful therapy. Therefore, the authors aim to present a short review on the Bariatric Surgery Guideline of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey. The indications and contraindications for bariatric surgery, description of commonly used bariatric surgical methods, preoperative preparation of obese patients prior to the surgery, early and late postoperative management and follow-up of the patients have been summarized in this review. This review has been written in accordance with the opinions and recommendations of the Hypertension, Lipid Metabolism and Obesity Study Group of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariatrik Cerrahi Kılavuzu Özeti

ÖZET

Obezite, dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık üçte birini etkileyen yaygın bir hastalık olup pek çok tıbbi, psikososyal ve ekonomik problemlere neden olmaktadır. Birçok hastada tıbbi tedaviler ile istenilen kilo kaybının sağlanamaması nedeniyle obezitenin tedavisi için günümüzde çeşitli cerrahi yaklaşımlar geliştirilmiş olup bunlar bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Bariyatrik cerrahi sonuçları, obezite ve ilgili komplikasyonlarda çarpıcı ve uzun süreli iyileşmeyi desteklese de, uygun hastanın ve bariyatrik yöntemin seçimi, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme ile takip, bariyatrik cerrahinin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariyatrik Cerrahi Kılavuzunun kısa bir derlemesini yapmayı amaçladık. Bu derlemede, bariyatrik cerrahi endikasyon ve kontraendikasyonları, obez hastanın preoperatif dönemde hazırlanması, yaygın olarak kullanılan bariyatrik cerrahi yöntemler ve postoperatif dönemde hastanın takip ve tedavisi özetlenmiş olup Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Hipertansiyon, Lipid Metabolizması ve Obezite Çalışma Grubu görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Keywords: Obezite; bariyatrik cerrahi; metabolik cerrahi; endikasyonlar; kontrendikasyonlar; preoperative değerlendirme; postoperatif takip

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846