Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Original Article

Effect of COVID-19 Pandemic in Patients with Bariatric Surgery

1.

Department of General Surgery, University of Health Sciences Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY

Turk J Endocrinol Metab 2022; 26: 23-29
DOI: 10.25179/tjem.2021-85446
Read: 154 Downloads: 71 Published: 01 March 2022

ABSTRACT

Objective: Bariatric surgery is one of the most effective treatments for morbid obesity. Postoperatively, patients should be followed up regularly. The objective of the study was to examine the effect of the Covid-19 pandemic in patients who have undergone bariatric surgery because of morbid obesity. Material and Methods: For the telephone survey, 157 patients aged 18–65 years who had bariatric surgery due to morbid obesity from 2015–2019 were contacted. The impact of the Covid-19 pandemic on weight gain in patients who underwent obesity surgery and the severity of the patients who had Covid-19 were investigated. The patients were evaluated nine months after the Covid-19 pandemic started. Results: During the pandemic, weight gain was recorded in 94 patients (59.9%). Eating behavior was enhanced in 80 (51%) patients in total, from which 69 (73.4%) patients were in the weight gain group (p<0.001). Covid-19 was found in 21 (13.3%) patients; no intensive care was needed, and no mortality due to Covid-19 occurred. Conclusions: It was observed that patients who had bariatric surgery during the pandemic changed their diet and eating patterns, mostly resulting in weight gain. The follow-up of operated patients due to morbid obesity should not be interrupted during a pandemic like Covid-19.

Bariyatrik Cerrahi Hastalarına COVID-19 Pandemisinin Etkisi

ÖZET

Amaç: Bariatrik cerrahi, morbid obezite tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Ameliyat olan hastalar postoperatif dönemde düzenli olarak takip edilmelidir. Bu çalışmada, morbid obezite nedeniyle bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda Covid-19 pandemisinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 2015-2019 yılları arasında morbid obezite nedeniyle obezite cerrahisi geçiren 18-65 yaş arası 157 hastaya telefon anketi için kişisel telefonları aranarak ulaşılmıştır. Hastalar aranarak obezite cerrahisi geçiren hastalarda Covid-19 pandemisinin kilo alımına etkisi ve Covid- 19 geçiren kişilerde hastalığın şiddeti araştırılmıştır. Hastalar, Covid-19 Pandemisi başladıktan 9 ay sonra değerlendirilmiştir. Bulgular: Pandemi döneminde 94 hastada (59.9%) kilo artışı tespit edilmiştir Tüm hastaların 80’inde (51%), kilo alan hastaların ise 69’unda (73.4%) yeme davranışında artış saptanmıştır (p<0.001). Covid-19 21 (13.3%) hastada saptanmıştır. Bu hastaların hiçbirinde yoğun bakıma ihtiyaç duyulmamış ve vefat eden hasta olmamıştır. Sonuç: Pandemi döneminde obezite cerrahisi geçiren hastaların diyet ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğu ve buna bağlı olarak çoğunda kilo artışı meydana geldiği gözlenmiştir. Covid-19 gibi pandemi süreçlerinde morbid obezite nedeniyle ameliyat edilen hastaların takibine ara verilmemelidir.

Keywords: COVID-19; obezite cerrahisi; pandemi

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846