Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Review

Current Diabetes Technology and its Challenges

1.

School of Biosciences, Faculty of Health & Medical Sciences, Taylor’s University Lakeside Campus, MALAYSIA

2.

Centre for Drug Discovery and Molecular Pharmacology (CDDMP), Taylor’s University Lakeside Campus, MALAYSIA

Turk J Endocrinol Metab 2022; 26: 38-47
DOI: 10.25179/tjem.2021-86517
Read: 163 Downloads: 77 Published: 01 March 2022

ABSTRACT

The prevalence of diabetes mellitus is increasing at an alarming rate worldwide. With no cure available, effective disease management is the best way to control disease progression. Studies have shown that diabetes technology helps to improve health outcomes and the quality of life of the patients. Diabetes technology can be defined as any solution encompassing hardware, devices, and software used in the disease management of patients. This review serves as an introduction to diabetes mellitus by discussing the different categories of well-established diabetes technology, related ongoing research, and its challenges. This review is divided into 3 main categories, insulin administration, glucose monitoring, and hybrid devices that combine the 2 categories into one. Digital health application is also discussed as it is becoming a notable tool in the disease management of diabetes. Widespread use of these devices in disease management has been increasing in recent years. However, there are still barriers that prevent the utilization of the full potential of these devices.

Güncel Diyabet Teknolojisi ve Zorlukları

ÖZET

Diabetes mellitus prevalansı dünya çapında endişe verici bir oranda artmaktadır. Kesin tedavi mevcut olmadığında, hastalığın ilerlemesini kontrol etmenin en iyi yolu etkili hastalık yönetimidir. Araştırmalar, diyabet teknolojisinin sağlık sonuçlarını ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Diyabet teknolojisi, hastaların hastalık yönetiminde kullanılan donanım, cihaz ve yazılımları kapsayan her türlü çözüm olarak tanımlanabilir. Bu derleme, iyi bilinen diyabet teknolojisinin farklı kategorilerini, konuyla ilgili sürmekte olan araştırmaları ve zorlukları tartışarak diabetes mellitusa bir giriş görevi görmektedir. Derlememiz, insülin uygulaması, glukoz izleme ve 2 kategoriyi tek bir kategoride birleştiren hibrit cihazlar olmak üzere 3 ana kategoriye ayrılmıştır. Ayrıca diyabet, hastalık yönetiminde dikkate değer bir araç hâline geldiği için dijital sağlık uygulaması da ele alınmıştır. Bu cihazların hastalık yönetiminde kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak yine de cihazların tam potansiyelinden yararlanılmasının önünde engeller bulunmaktadır.

Keywords: Yapay pankreas; kan şekeri izleme; diabetes mellitus; diyabet teknolojisi; dijital uygulamalar teknolojisi

 

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846