Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Case Report

Critical Role of Ga–68 DOTATATE PET-CT in a Patient with Neuroendocrine Tumor and Second Primary Cancer

1.

Department of Nuclear Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Department of Medical Oncology,Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk J Endocrinol Metab 2019; 23: 58-63
DOI: 10.25179/tjem.2018-62733
Read: 27 Downloads: 10 Published: 01 March 2019

ABSTRACT

A 70-year-old female with the diagnosis of the metastatic neuroendocrine tumor was referred to our clinic with new abdominal lymph nodes in computed tomography (CT). This finding was considered as the disease progression, and capecitabine along with temozolomide was added to her current lanreotide therapy. The origin of the new lymph nodes was uncertain due to no response to chemotherapy and the stability of the lymph nodes. 68Ga-DOTATATE PET-CT was performed to resolve the inconsistency in clinical and imaging findings. PET-CT images showed high 68Ga-DOTATATE uptake in abdominal, cervical, left supraclavicular lymph nodes, and few metastatic foci in the liver, which were compatible with a neuroendocrine tumor. Additionally, there were bilaterally enlarged lymph nodes in the neck, axillary, intra-abdominal and inguinal area with no tracer uptake. The incongruent findings of PET-CT suggested a biopsy of nonradio-avid lymph nodes for the possible exclusion of other etiologies. Biopsy revealed that the enlargement of the lymph nodes was caused by small lymphocytic lymphoma (SLL) rather than neuroendocrine metastases. 68Ga- DOTATATE PET-CT led to a critical change in the disease management and confirmed the diagnosis of the secondary tumor with the aid of biopsy. A high radiotracer uptake of neuroendocrine metastases on Ga-68 DOTATATE PET-CT suggested to change the chemotherapy (capecitabine+ temozolomide) to Y-90/Lu-177 DOTATATE therapy, which led to disease stabilization and minor regression. Her newly diagnosed stable SLL was followed accordingly. It can be concluded that 68Ga-DOTATATE PET-CT plays a critical role in the management of patients with neuroendocrine tumors and should be used as a problem solving tool in patients with the discrepancy between clinical and imaging findings.

Nöroendokrin Tümörlü ve İkincil Primer Tümörü Olan Hastada Ga-68 DOTATATE PET-BT’nin Kritik Rolü

ÖZET

Metastatik nöroendokrin tümörü nedeni ile takipte olan 70 yaşındaki hasta, bilgisayarlı tomografi (BT) sinde yeni gelişen abdominal lenf nodları nedeni ile kliniğimize refere edildi. Yapılan değerlendirme sonrası, yeni gelişen lenf nodları hastalık progresyonu olarak kabul edildi ve hastanın tedavisine, kullanmakta olduğu lanreotide ek olarak kapesitabin ve temozolomid eklendi. Ancak, hastanın kemoterapi yanıtı olmadı ve takip görüntülemelerde lenf nodları stabil olarak seyretti. Bu uyumsuz yanıt nedeni ile hastalık varlığını doğrulama ve ileri araştırma yapmak için hastamıza 68Ga-DOTATATE PET-CT yapıldı. PET-BT görüntülerinde abdominal, servikal, sol supraklaviküler lenf nodlarında ve karaciğerde birkaç odakta nöroendokrin tümör metastazı ile uyumlu yüksek 68Ga DOTATATE tutulumu saptandı. Ek olarak; bilateral servikal, aksiller, intraabdominal ve inguinal bölgelerde radyoaktif madde tutulumu göstermeyen büyümüş lenf nodları dikkati çekti. PET-BT’deki uyumsuz bulgular nedeni ile, olası diğer hastalıkların dışlanması amacıyla radyoaktif madde tutmayan lenf nodlarının biyopsisine karar verildi. Yapılan biyopside bu lenf nodlarının nöroendokrin tümörü metastazı olmayıp, küçük lenfositik lenfoma (KLL) ya bağlı olduğu saptandı. 68Ga DOTATATE PET-BT hastamızda doğru yerden biyopsi yapılmasına vesile olarak ikinci tümör saptanmasını sağlamış ve hasta yönetiminde kritik bir değişikliğe yol açmıştır. Ayrıca, PET-BT’de hastamızda nöroendokrin tümör metastazlarında yüksek radyoaktif madde tutulumu görülmesi etkin olmayan kemoterapiden (kapesitabin+temozolomid) vazgeçilip, Y-90-Lu-177 DOTATATE tedavisine geçilmesini sağlamış ve verilen bu yeni tedavi hastalıkta stabilazyon ve minör gerilemeye yol açmıştır. Hasta, yeni tanısı konulan ve stabil seyreden KLL nedeni ile ek takibe alındı. Sonuç olarak, 68Ga DOTATATE PET-BT, hastamızda olduğu gibi nöröendokrin tümörlü hastaların tedavi yönetiminde kritik rol oynamakta olup, klinik ve görüntüleme yöntemlerinin uyumsuzluğunda problem çözücü bir teknik olarak kullanılmalıdır.

Keywords: Nöroendokrin tümör; lenfoma; PET-CT; peptid reseptör radyonüklid tedavi; Ga-68 DOTATATE

Files
TURKISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846