Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Orijinal Araştırma

Bariyatrik Cerrahi Hastalarına COVID-19 Pandemisinin Etkisi

1.

Department of General Surgery, University of Health Sciences Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY

Turk J Endocrinol Metab 2022; 26: 23-29
DOI: 10.25179/tjem.2021-85446
Okunma: 148 İndirilme: 68 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Amaç: Bariatrik cerrahi, morbid obezite tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Ameliyat olan hastalar postoperatif dönemde düzenli olarak takip edilmelidir. Bu çalışmada, morbid obezite nedeniyle bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda Covid-19 pandemisinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 2015-2019 yılları arasında morbid obezite nedeniyle obezite cerrahisi geçiren 18-65 yaş arası 157 hastaya telefon anketi için kişisel telefonları aranarak ulaşılmıştır. Hastalar aranarak obezite cerrahisi geçiren hastalarda Covid-19 pandemisinin kilo alımına etkisi ve Covid- 19 geçiren kişilerde hastalığın şiddeti araştırılmıştır. Hastalar, Covid-19 Pandemisi başladıktan 9 ay sonra değerlendirilmiştir. Bulgular: Pandemi döneminde 94 hastada (59.9%) kilo artışı tespit edilmiştir Tüm hastaların 80’inde (51%), kilo alan hastaların ise 69’unda (73.4%) yeme davranışında artış saptanmıştır (p<0.001). Covid-19 21 (13.3%) hastada saptanmıştır. Bu hastaların hiçbirinde yoğun bakıma ihtiyaç duyulmamış ve vefat eden hasta olmamıştır. Sonuç: Pandemi döneminde obezite cerrahisi geçiren hastaların diyet ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğu ve buna bağlı olarak çoğunda kilo artışı meydana geldiği gözlenmiştir. Covid-19 gibi pandemi süreçlerinde morbid obezite nedeniyle ameliyat edilen hastaların takibine ara verilmemelidir.

 

Ekler
ENGLISH
ISSN 1301-2193 EISSN 1308-9846