Endocrinology Research and Practice
Derleme

Diyabete Özgü Antikorlar ve Klinik Pratikte Kullanımları

1.

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey

2.

İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Endocrinol Res Pract 2011; 15: 8-12
Anahtar Kelimeler : Tip 1 diyabet, otoantikor, ICA, IAA, GADA, IA-2, IA-2b, ZnT8A
Okunma: 1641 İndirilme: 367 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2011

Özet

Tip 1A diyabet insülin sekrete eden pankreas adacık b hücrelerinin immun aracılı yıkımı sonucunda gelişir. Hastaların çoğunda klinik seyir tipiktir ve tanıda kuşku yoktur. Ancak diyabete özgü otoimmun göstergelerin ölçümü, tip 1A diyabetin erken tip 2 diyabetten ayırımı ve erişkinde gizli otoimmun diyabet (LADA) vakalarının tespiti gibi durumlarda önemli yararlar sağlamaktadır. Ayrıca tip 1A diyabetin önlenmesine ilişkin çalışmalarda riskli kişilerin tespit edilmesi ve izlenmesinde otoimmun göstergelere ihtiyaç vardır. Klinik kullanımda en yaygın olarak kullanılan otoantikorlar ICA, IAA, GADA ve IA-2 / IA-2b’dır. Son yıllarda, yeni bir gösterge olarak b hücresine özgü bir antikor olan ZnT8A da tanımlanmıştır. Bu makalede diyabete özgü otoantikorların ölçüm ve klinikte kullanımları irdelenmiştir. 
 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135