Endocrinology Research and Practice
Derleme

Diyabetik Populasyonda Güdük Yarası Komplikasyonları

1.

Department of Diabetes and Endocrinology, Royal Victoria Infirmary, Newcastle, UK

2.

Research and Performance Support, Saskatchewan Health Authority, Regina, Canada

3.

School of Health Sciences, Queen Margaret University, Edinburgh, UK

Endocrinol Res Pract 2018; 22: 91-97
DOI: 10.25179/tjem.2018-59880
Okunma: 1382 İndirilme: 257 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2018

ÖZET

Alt ekstremite ampütasyonu, eşlik eden birden fazla hastalığı olan diyabetik hastalarda yapılan önemli bir işlemdir. Ulusal sağlık hizmetleri) bütçesinin hemen hemen %10’u diyabet tarafından kullanılmakta olup, bu maliyetin %80’inden diyabete bağlı komplikasyonlar sorumludur. Yara iyileşmesi karmaşık bir süreçtir ve hücresel organizasyon ve doku tabakalarının yeniden oluşumunu kapsamaktadır. Diyabetik hastalar, diabetes mellitusu olmayan hastalara kıyasla yara enfeksiyonuna beş kat daha fazla yatkındır. Ampütasyon güdüğü ise, yetersiz kan dolaşımı, zayıf bir bağışıklık sistemi ve kontrol altına alınamamış diabetes mellitus nedeni ile sıklıkla enfekte olmaktadır. Ağrı, güdük ödemi ve osteomiyelit alt ekstremite ampütasyon yaraları ile ilişkili en önemli komplikasyonlardır. Güdük ağrısı ve/veya hayalet ekstremite ağrısı, geç güdük enfeksiyonu, semptomatik kemik mahmuzu oluşumu, güdük uzunluğunu korumak için tasarlanan deri flebinin değerlendirilmesi ve güdüğün protez için hazırlanması gibi faktörler yeniden ampütasyon yapılması için ihtiyaç yaratabilmektedir. Günümüzde, bacak ampütasyonu öncesi başvurulacak güvenilir standartlar bulunmamaktadır. Bu nedenle klinisyenler, kendi yargılarına ve incelenen parametrelere güvenmek durumundadır. Bu çalışmada, diyabetik populasyonda güdük yarası iyileşmesinin komplikasyonlarının tartışılması amaçlanmıştır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135