Yılı 2003 - Cilt 7 - Sayı 1 - Supplement
Other
 • S001-SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ VE SUBKLİNİK HİPERTİROİDDE ENDOTEL FONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1332 kere görüntülendi.

 • S002-HİPERTİROİDİDE SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ AZALMAKTADIR 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1440 kere görüntülendi.
 • S006-DİYETLE OBEZ HALE GETİRİLEN SIÇANLARDA PPAR-g VE PPAR-g AGONİSTLERİNİN ETKİLERİ 1Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  2University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  3Gazi University Faculty of Medicine, Internal Medicine-Endocrinology, Ankara, Turkey
  4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
  5Gazi University Faculty of Medicine, Biochemistry, Ankara, Turkey
  6Gazi University, Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
  7Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  8Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  9Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  10Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1587 kere görüntülendi.

 • S007-IGF-1 VE IGBP-3 TOPLUM TARAMASI 1Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  3Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
  6Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  9Gazi University Faculty of Medicine, Internal Medicine-Endocrinology, Ankara, Turkey
  10Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2016 kere görüntülendi.


 • S009-IRS-1 VE b3-ADRENERJİK RESEPTOR GEN POLİMORFİZMLERİ TÜRKİYE’DE OBEZİTE PATOGENEZİNDE ROL OYNAMAMAKTADIR 1Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  2Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  4Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  5Gata Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1531 kere görüntülendi.

 • S010-HİRŞUTİZM OLGULARINDA KEMİK YOĞUNLUĞUNUN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ANDROJENİK BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  3Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  5Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  Sayfalar: 0 - 0 1548 kere görüntülendi.

 • S011-HİRŞUTİZMLİ OLGULARDA KARDİYO VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  3Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  5Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  Sayfalar: 0 - 0 1463 kere görüntülendi.


 • P001-ŞİŞMAN KADINLARDA HİPERTRİGLİSERİDEMİK BEL TABLOSU VE RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2SSK Samatya Hastanesi, İstanbul
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1491 kere görüntülendi.


 • P002-ADDİSON HASTALIĞI OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  2Medical Faculty of Istanbul University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  4Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  5Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2474 kere görüntülendi.

 • P004-VAKA SUNUMU: DİYABETİK AYAK İLE BAŞVURAN WERNER SENDROMLU BİR OLGU 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  3Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2151 kere görüntülendi.

 • P005-TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR İLE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ VE KAROTİD ARTER ULTRASON BULGULARI ARASINDAKİ KORELASYON 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  6Dokuz Eylül University Deptment of Biochemistry, Inciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1392 kere görüntülendi.

 • P006-TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MİKROANJİOPATİK KOMPLİKASYONLARLA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  6Dokuz Eylül University Deptment of Biochemistry, Inciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 2289 kere görüntülendi.

 • P007-PİTUİTER İNSİDENTALOMALI, CUSHING HASTALIĞINI TAKLİT EDEN PERİFERİK YERLEŞİMLİ PULMONER KARSİNOİD TÜMÖR ADACIKLARI SAPTANAN EKTOPİK ACTH SALINIMINA BAĞLI CUSHING SENDROMLU HASTA: VAKA SUNUMU 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Ege University, Department of Endocrinology, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  10Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir
  11Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1893 kere görüntülendi.

 • P008-MEDULLER TİROİD KANSER. METASTAZ ARAŞTIRILMASINDA 18FDG-PET VE 99MTC(V)-DMSA İNCELEMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: (OLGU SUNUMU) 1Uludağ University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey
  2Uludağ University, School of Medicine, Department of Endocrinology, Bursa, Turkey
  3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Bursa
  4Uludağ University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey
  5Konya Education and Research Hospital, Division of Endocrinology, Konya, Turkey
  6Uludağ Universitesi Medical Faculty, Division of Endocrinology, Bursa, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2657 kere görüntülendi.

 • P009-ŞİŞMAN KADINLARDA GAMA GT DÜZEYLERİ VE RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2SSK Samatya Hastanesi, İstanbul
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1956 kere görüntülendi.

 • P010-DİYABETİK HASTALARDA KAN ŞEKERİ KONTROLÜNÜN SOL VENTRİKÜL DİYASTOLİK FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN STANDART TRANSMİTRAL DOPPLER VE MİTRAL ANNULUS "PULSED" DOKU DOPPLER YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
  2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  4Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  6Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  7Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  8Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  9Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  10Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  11Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  Sayfalar: 0 - 0 1258 kere görüntülendi.

 • P011-SAĞLIKLI KİŞİLERDE POSTPRANDİAL ENDOTEL DİSFONKSİYONU OKSİDATİF STRES ARTIŞI İLE İLİŞKİLİDİR 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  3Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1605 kere görüntülendi.

 • P012-SAĞLIKLI KİŞİLERDE KOMPLEKS KARBONHİDRAT VE BASİT ŞEKER İLE POSTPRANDİAL FAZDA ENDOTEL FONKSİYON DEĞİŞİKLERİ 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  3Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  7Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  8Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1581 kere görüntülendi.

 • P013-OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA C-REAKTİF PROTEN DÜZEYLERİ 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  9Ege University, Department of Endocrinology, Izmir, Turkey
  10Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1738 kere görüntülendi.

 • P014-BİR OLGU SUNUMU: OSTEOMALASİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  4İnönü Üniversitesi tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya
  5Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Antalya, Turkey
  6Inönü University, Medical Faculty, Division of Endocrinology, Malatya, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1824 kere görüntülendi.

 • P015-EREKTİL DİSFONKSİYONU OLAN DİYABETİK HASTALARDA RİSK FAKTÖRLER: YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HİPERHOMOSİSTEİNEMİ 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  Sayfalar: 0 - 0 1505 kere görüntülendi.

 • P016-HOMOSİSTEİN: EREKTİL DİSFONKSİYONDA YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  Sayfalar: 0 - 0 1856 kere görüntülendi.

 • P017-HİPERTİRODİ HASTALARINDA ÖTİROİDİNİN SAĞLANMASI ENDOTEL DİSFONKSİYONUNU DÜZELTMEKTEDİR 1Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1463 kere görüntülendi.

 • P018-TİROTOKSİKOZDA ATRİAL FİBRİLASYONUN ELEKTROKARDİOGRAFİK HABERCİLERİ 1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
  3University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1717 kere görüntülendi.

 • P019-OSTEOMALAZİ VE PROTURUSİO ACETABULİ 1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
  2Osmangazi University, Department of Endocrinology and Metabolism, Eskişehir, Turkey
  3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Mersin
  4Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1755 kere görüntülendi.

 • P020-UZAMIŞ AÇ KEMİK SENDROMU SAPTANAN BİR OLGU 1Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  2Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  3Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  4Kocaeli University Faculty of Medicine, Endocrinology and Metabolism Department, Kocaeli, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 10209 kere görüntülendi.


 • P022-TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİNİN ENDOTEL FONKSİYONU İLE İLİŞKİSİ 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2923 kere görüntülendi.

 • P023-CYS618SER MUTASYONLU BİR MEN2A AİLESİ 1Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
  3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
  4İstanbul Üniversitesi DETAE Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
  5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  Sayfalar: 0 - 0 1906 kere görüntülendi.

 • P024-TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA KISA DÖNEM ACE İNHİBİTÖR TEDAVİSİNİN ENDOTEL FONKSİYONUNA ETKSİ 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1415 kere görüntülendi.


 • P026-HİPONATREMİYE BAĞLI KOMA İLE GELİŞEN BİR HİPOPİTUTARİZM OLGUSU 1University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Mersin
  3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
  5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1599 kere görüntülendi.

 • P027-POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU KADINLARDA KISA SÜRELİ ORAL MAGNEZYUM DESTEĞİ KEMİK DÖNGÜSÜNÜ BASKILAMAKTADIR 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  4Kartal Education and Research Hospital, Section of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1576 kere görüntülendi.


 • P029-ŞİŞMAN KADINLARDA MEME BOYUTLARI VE METABOLİK RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme bilim Dalı, İstanbul
  2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2989 kere görüntülendi.

 • P030-HİPERTANSİYON OLAN VE OLMAYAN OBEZ KADINLARDA ALDOSTERON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ 1Ege University Medical School Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Izmir, Turkey
  2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir
  3Department of Endocrinology and Metabolism, Medical Faculty of Adnan Menderes University, Aydın
  4Ege University Medical School, Division of Endocrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  5Ege University Medical School Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Izmir, Turkey
  6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir, Turkey
  7Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1620 kere görüntülendi.

 • P031-OBEZİTE OKULUNA KATILAN OBEZ KADINLARDA BESLENME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi, İstanbul
  3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi, İstanbul
  4Kartal Education and Research Hospital, Endocrinology and Metabolic Disease Unit of I. Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey
  5Kartal Education and Research Hospital, Section of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Kartal Education and Research Hospital, I. Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1836 kere görüntülendi.

 • P032-OBEZ VAKALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  2Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  3Kartal Education and Research Hospital, Section of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  4Kartal Education and Research Hospital, Endocrinology and Metabolic Disease Unit of I. Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey
  5Maramara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  6Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  Sayfalar: 0 - 0 1606 kere görüntülendi.

 • P033-OBEZ VAKALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ 1Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  2Kartal Education and Research Hospital, Endocrinology and Metabolic Disease Unit of I. Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey
  3Kartal Education and Research Hospital, Section of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  4Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  5Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  6Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
  7Kartal Education and Research Hospital, I. Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1818 kere görüntülendi.

 • P034-BİR OLGU SUNUMU: HİPERTİROİDİYE BAĞLI NOTROPENİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2University of İstanbul, İstanbul School of Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, İstanbul, Turkey
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, İStanbul
  5İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
  6Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  7Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 2909 kere görüntülendi.

 • P035-OTOİMMUN TROİD HASTALARINDA GLUTEN ENTEROPATİSİ PREVALANSI 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  3Yüzüncü Yıl Üniversitesi tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Van
  5Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1933 kere görüntülendi.