Yılı 2003 - Cilt 7 - Sayı 1 - Supplement
Other
 • Yaşam boyu tiroid 1Ege University Medical School Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Izmir, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 4004 kere görüntülendi.

 • Adrenal insidentalomalar 1Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 12709 kere görüntülendi.

 • Ghrelin 1Medicine Department of Medicine Endocrine Division Santiago de Compostela University, Spain
  Sayfalar: 0 - 0 1599 kere görüntülendi.
 • Subklinik hipertiroidi 1Çukurova University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Endocrinology Division, Adana, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 15959 kere görüntülendi.


 • Osteoporoz tanısı 1Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 5545 kere görüntülendi. • S001-SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ VE SUBKLİNİK HİPERTİROİDDE ENDOTEL FONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1602 kere görüntülendi.

 • S002-HİPERTİROİDİDE SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ AZALMAKTADIR 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1495 kere görüntülendi.
 • S006-DİYETLE OBEZ HALE GETİRİLEN SIÇANLARDA PPAR-g VE PPAR-g AGONİSTLERİNİN ETKİLERİ 1Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  2University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  3Gazi University Faculty of Medicine, Internal Medicine-Endocrinology, Ankara, Turkey
  4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
  5Gazi University Faculty of Medicine, Biochemistry, Ankara, Turkey
  6Gazi University, Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
  7Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  8Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  9Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  10Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1452 kere görüntülendi.

 • S007-IGF-1 VE IGBP-3 TOPLUM TARAMASI 1Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  3Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
  6Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  9Gazi University Faculty of Medicine, Internal Medicine-Endocrinology, Ankara, Turkey
  10Gazi University, Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1533 kere görüntülendi.


 • S009-IRS-1 VE b3-ADRENERJİK RESEPTOR GEN POLİMORFİZMLERİ TÜRKİYE’DE OBEZİTE PATOGENEZİNDE ROL OYNAMAMAKTADIR 1Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  2Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  4Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji, Anabilim Dalı, Beytepe, Ankara
  5Gata Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1431 kere görüntülendi.

 • S010-HİRŞUTİZM OLGULARINDA KEMİK YOĞUNLUĞUNUN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ANDROJENİK BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  3Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  5Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  Sayfalar: 0 - 0 1411 kere görüntülendi.

 • S011-HİRŞUTİZMLİ OLGULARDA KARDİYO VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  3Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
  5Karadeniz Teknik Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
  Sayfalar: 0 - 0 1389 kere görüntülendi.


 • P001-ŞİŞMAN KADINLARDA HİPERTRİGLİSERİDEMİK BEL TABLOSU VE RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2SSK Samatya Hastanesi, İstanbul
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1593 kere görüntülendi.


 • P002-ADDİSON HASTALIĞI OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  2Medical Faculty of Istanbul University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  4Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  5Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1661 kere görüntülendi.

 • P004-VAKA SUNUMU: DİYABETİK AYAK İLE BAŞVURAN WERNER SENDROMLU BİR OLGU 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  3Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1478 kere görüntülendi.

 • P005-TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR İLE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ VE KAROTİD ARTER ULTRASON BULGULARI ARASINDAKİ KORELASYON 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  6Dokuz Eylül University Deptment of Biochemistry, Inciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1590 kere görüntülendi.

 • P006-TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MİKROANJİOPATİK KOMPLİKASYONLARLA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Inciraltı, Izmir
  6Dokuz Eylül University Deptment of Biochemistry, Inciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1182 kere görüntülendi.

 • P007-PİTUİTER İNSİDENTALOMALI, CUSHING HASTALIĞINI TAKLİT EDEN PERİFERİK YERLEŞİMLİ PULMONER KARSİNOİD TÜMÖR ADACIKLARI SAPTANAN EKTOPİK ACTH SALINIMINA BAĞLI CUSHING SENDROMLU HASTA: VAKA SUNUMU 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Ege University, Department of Endocrinology, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
  10Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir
  11Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1167 kere görüntülendi.

 • P008-MEDULLER TİROİD KANSER. METASTAZ ARAŞTIRILMASINDA 18FDG-PET VE 99MTC(V)-DMSA İNCELEMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: (OLGU SUNUMU) 1Konya Education and Research Hospital, Division of Endocrinology, Konya, Turkey
  2Uludağ Universitesi Medical Faculty, Division of Endocrinology, Bursa, Turkey
  3Uludağ University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey
  4Uludağ University, School of Medicine, Department of Endocrinology, Bursa, Turkey
  5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Bursa
  6Uludağ University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1702 kere görüntülendi.

 • P009-ŞİŞMAN KADINLARDA GAMA GT DÜZEYLERİ VE RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2SSK Samatya Hastanesi, İstanbul
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1216 kere görüntülendi.

 • P010-DİYABETİK HASTALARDA KAN ŞEKERİ KONTROLÜNÜN SOL VENTRİKÜL DİYASTOLİK FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN STANDART TRANSMİTRAL DOPPLER VE MİTRAL ANNULUS "PULSED" DOKU DOPPLER YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
  2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  4Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  6Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  7Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  8Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  9Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  10Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
  11Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  Sayfalar: 0 - 0 1513 kere görüntülendi.

 • P011-SAĞLIKLI KİŞİLERDE POSTPRANDİAL ENDOTEL DİSFONKSİYONU OKSİDATİF STRES ARTIŞI İLE İLİŞKİLİDİR 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  3Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1450 kere görüntülendi.

 • P012-SAĞLIKLI KİŞİLERDE KOMPLEKS KARBONHİDRAT VE BASİT ŞEKER İLE POSTPRANDİAL FAZDA ENDOTEL FONKSİYON DEĞİŞİKLERİ 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  3Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  7Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  8Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1570 kere görüntülendi.

 • P013-OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA C-REAKTİF PROTEN DÜZEYLERİ 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  9Ege University, Department of Endocrinology, Izmir, Turkey
  10Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  Sayfalar: 0 - 0 1324 kere görüntülendi.

 • P014-BİR OLGU SUNUMU: OSTEOMALASİ 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  4İnönü Üniversitesi tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya
  5Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Antalya, Turkey
  6Inönü University, Medical Faculty, Division of Endocrinology, Malatya, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1604 kere görüntülendi.

 • P015-EREKTİL DİSFONKSİYONU OLAN DİYABETİK HASTALARDA RİSK FAKTÖRLER: YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HİPERHOMOSİSTEİNEMİ 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  Sayfalar: 0 - 0 1337 kere görüntülendi.

 • P016-HOMOSİSTEİN: EREKTİL DİSFONKSİYONDA YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ 1Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  2Dokuz Eylül University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Endecrinology and Metabolism, Izmir, Turkey
  3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
  6Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
  7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
  8Dokuz Eylül University Medical School, Division of Endocrinology, İnciraltı, Izmir
  9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
  Sayfalar: 0 - 0 1244 kere görüntülendi.

 • P017-HİPERTİRODİ HASTALARINDA ÖTİROİDİNİN SAĞLANMASI ENDOTEL DİSFONKSİYONUNU DÜZELTMEKTEDİR 1Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1419 kere görüntülendi.

 • P018-TİROTOKSİKOZDA ATRİAL FİBRİLASYONUN ELEKTROKARDİOGRAFİK HABERCİLERİ 1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
  3University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1444 kere görüntülendi.

 • P019-OSTEOMALAZİ VE PROTURUSİO ACETABULİ 1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
  2Osmangazi University, Department of Endocrinology and Metabolism, Eskişehir, Turkey
  3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Mersin
  4Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1801 kere görüntülendi.

 • P020-UZAMIŞ AÇ KEMİK SENDROMU SAPTANAN BİR OLGU 1Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  2Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  3Kocaeli University, Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey
  4Kocaeli University Faculty of Medicine, Endocrinology and Metabolism Department, Kocaeli, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1984 kere görüntülendi.


 • P022-TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİNİN ENDOTEL FONKSİYONU İLE İLİŞKİSİ 1Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  6Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1448 kere görüntülendi.

 • P023-CYS618SER MUTASYONLU BİR MEN2A AİLESİ 1Trabzon Numune Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Trabzon, Turkey
  2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
  3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
  4İstanbul Üniversitesi DETAE Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
  5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı, Van
  Sayfalar: 0 - 0 1267 kere görüntülendi.

 • P024-TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA KISA DÖNEM ACE İNHİBİTÖR TEDAVİSİNİN ENDOTEL FONKSİYONUNA ETKSİ 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim, İstanbul
  5Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1269 kere görüntülendi.


 • P026-HİPONATREMİYE BAĞLI KOMA İLE GELİŞEN BİR HİPOPİTUTARİZM OLGUSU 1University of Mersin School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Mersin, Turkey
  2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Mersin
  3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
  5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
  Sayfalar: 0 - 0 1667 kere görüntülendi.

 • P027-POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU KADINLARDA KISA SÜRELİ ORAL MAGNEZYUM DESTEĞİ KEMİK DÖNGÜSÜNÜ BASKILAMAKTADIR 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  2Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  3Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  4Kartal Education and Research Hospital, Section of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
  6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  7Marmara University, Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1546 kere görüntülendi.


 • P029-ŞİŞMAN KADINLARDA MEME BOYUTLARI VE METABOLİK RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ 1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme bilim Dalı, İstanbul
  2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya
  3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Capa, 34390, Istanbul, Turkey
  Sayfalar: 0 - 0 1529 kere görüntülendi.