ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Abstract
Measurement of serum IGF-I and IGFBP3 levels is very useful and highly suggested for avoids overdosing of GH therapy in GH deficient children. When serum IGF-I values increase above the age-related refference range in patients on GH therapy bringing into questions whether the discontinuation of the therapy for a period. In this study it is aimed to evaluate IGF-I/IGFBP3 molar ratio during GH treatment as a safety marker, and investigate the extend of patients that could have under the theorical cancer risk of high IGF-I levels We evaluated the height improvement and GH safety index criterias (serum IGF-I and IGFBP3 levels, molar ratio of IGF-I/IGFBP3) and theorical cancer risk schema described by Ma et al. in 53 GH deficienct children. There is no patients which have theoretical cancer risk although 4 of them have high IGF-I level. No patients required to stop of treatment. Examining of molar ratio would be useful tool for monitoring of GH treatment and it would be necessary to individualize GH treatment according to IGF-I/IGFBP3 molar ratio.
Key words: IGF-I, IGFBP-3, molar ratio, cancer risk

Özet
Büyüme hormonu (BH) eksikliği olan çocuklarda serum IGF-I ve IGFBP3 düzeylerinin ölçümüBH tedavisinin aşırı dozundan kaçınmak için oldukça yararlı olup büyük ölçüde önerilmektedir.BH tedavisi alan hastalarda serum IGF-I düzeyleri yaşa uyan referans değerinin üzerine çıktığında tedavinin bir süre kesilip kesilmemesi sorusunu gündeme gelmektedir. Bu çalışmada BH tedavisi sırasında bir güvenlik belirteçi olarak IGF-I/IGFBP3 molar oranının değerlendirilmesi ve yüksek IGF-I düzeyine sahip olup teorik kanser riskine sahip olabilecek olan hastalıkların saptanması amaçlanmıştır.
BH eksikliği tanısı almış 53 çocukta boy artışı, BH güvenlik indeksi kriterleri (serum IGF-I ve IGFBP3 düzeyleri, IGF-I/IGFBP3 molar oranı) ve bunların Ma ve ark. tarafından tanımlanan teorik kanser risk şeması ile karşılaştırılması yapılmıştır.
Dört hasta yüksek IGF-I düzeyine sahip olmasına karşın hiçbir olgu teorik kanser riskine sahip değildi. Hiçbir hasta tedavi kesmeyi gerektirmedi. IGF-I IGFBP3 molar oranının değerlendirilmesi BH tedavisinin monitorizasyonunda yararlı ve BH tedavisinin bireyselleştirilmesinde gerekli bir araçtır.
Anahtar kelimeler: IGF-I, IGFBP-3, molar oran, kanser riski