ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Introduction

Asemptomatik kişilerde serum sTSH düzeyinde supresyon ve tiroid hormon düzeylerinin (total ve serbest T3 ve T4) normal olması ile karakterize bir klinik tablodur [1]. Bilinen tiroid hastalığı olmayan kişilerde yapılan çalışmalarda prevelans %2- 16 arasında bulunmuştur [2]. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Önceden mevcut nodüler tiroid hastalığının varlığı ve ileri yaş hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır. Multinodüler guatrı olan hastalarda subklinik hipertiroidinin belirgin hipertiroidiye ilerleme riski yıllık olarak %5 cıvarındadır [3]. Etiyoloji ,endojen ve egzojen nedenler olarak iki başlıkta incelenebilir. Endojen nedenler arasında yeterince tedavi edilmemiş hipertiroidi, erken dönem Graves hastalığı, toksik soliter adenom ve tiroiditler sayılabilir. Dışarıdan verilen tiroid hormon tedavisi (en sık neden), kortikosteroid yada dopamin kullanımı, radyo-kontrast maddeler yada diğer yollarla aşırı iyot alımı gibi nedenler de subklinik hipertiroidinin egzojen nedenlerini oluşturur.
Klinikte çoğu zaman hipertiroidinin tipik semptomları görülmez. Olgular tamamen asemptomatik olabileceği gibi halsizlik, taşikardi, anksiyete yada sinirlilik gibi non-spesifik semptomlar ilede görülebilir. Subklinik hipertiroidi ile birlikte görülebilen atriyal fibrilasyon, kardiyak anomaliler(sol ventrikül kütlesinde artma ve diastolik fonksiyonunda bozukluk) ve osteoporozis gibi klinik durumlar özellikle yaşlı hastalarda önemli mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedir [4,5].
Hastalığın tanısında serum sTSH, total veya serbest T3 ve T4 düzeylerinin ölçümü önemlidir.
Tedavi: Atriyal fibrilasyon, diğer kardiyak bozukluklar yada osteoporoz açısından risk altında olmayan genç ve orta yaş grubu olgular tedavisiz izlenebilir. Semptomatik egzojen subklinik hipertiroidide en sık neden olan tiroksin tedavi dozu azaltılır. Semptomatik endojen subklinik hipertiroidide ise anti-tiroid ajanlar ve RAI uygulaması tedavi seçenekleri arasındadır [6].

References

1) Sawin C, Geller A, Wolf P, et al. Low serum thyrotropin concentrations as a risk factor for atrial fibrillation in older persons. N Engl J Med 331:1249-1252,1994
2) Marqusee E, Haden ST, Utiger RD. Subclinical thyrotoxicosis . Endocrinol Metab Clin North Am 23:37-49, 1998
3) Wiersinga WM. Subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism. Prevalance and clinical relevance. Neth J Med 46:197-204, 1995
4) Mercuro G, Panzuto MG, Bina A, et al. Cardiac function, physical exercise capasity, and quality of life during long-term thyrotropin- suppressive therapy with levothyroxin:effect of individual dose tailoring. J Clin Endocrinol Metab 85:159-164, 2000
5) Parle JV, Maisonneuve P, Sheppard MC, Boyle P, Franklyn JA. Prediction of all-cause and cardiovascular mortality in elderly people from one low serum thyrotropin result:10-year cohort study. Lancet Sep 15;358(9285):861-5 2001
6) Cooper DS. Subclinical thyroid disease: a clinician’s perspective. Ann Intern Med 129:135-138,1998