ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Abstract
Health Ministers of World Health Organization (WHO) European region gathered in İstanbul in WHO Ministerial Conference on Counteracting Obesity, hosted by Turkish Government together with WHO on 15-17 November 2006.Member states adopted the European Charter on Counteracting Obesity during the conference, which will provide the political guidance to strengthen action in the region. One of the most significant outcomes of the conference was the integration of a new action plan, the European Charter on Counteracting Obesity, into government policies by all 53 countries in the WHO European region.
Key words: Obesity, Prevention, Treatment, Policy


Özet
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Sağlık Bakanları İstanbul’da 15-17 Kasım 2006 tarihinde Türk hükümetinin evsahipliğinde Obezitenin Önlenmesi Bakanlar Konferansında bir araya geldi. Konferansta üye ülkeler etkiyi güçlendirecek politik kılavuzu bildiren Obezitenin Önlenmesi Şartını imzaladılar. Konferansın en önemli sonuçlarından birisi yeni bir eylem planının, Avrupa Obezitenin Önlenmesi Şartı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi üyesi 53 ülkenin tümü tarafından hükümet politikalarına yerleştirilmesidir.
Anahtar kelimeler: Obezite, Önleme, Tedavi, Politika