Introduction
Yaşlı hastalarda, hastane dışında gelişen hiponatreminin sıklığı ve etken faktörler tam olarak bilinmemektedir. Gözden kaçan etkenlerden biri olan hipopituitarizm de, şiddetli hiponatreminin nedeni, sekonder hipotiroidizm değil hemen daima sekonder adrenal yetmezliktir. Bazı psikotrop ilaçların kullanımıda özellikle yaşlı hastalarda uygunsuz ADH sendromuna neden olarak orta düzeyde bir hiponatremiye yol açabilir. Sekonder adrenal yetmezliğin eşlik ettiği hipopituitarizm ve psikotrop ilaç kullanımı birlikteliğiyle görülen şiddetli hiponatremi bir olgu nedeniyle vurgulanmak istenmiştir. 70 yaşındaki kadın hasta bir haftadır olan bulantı kusma, uykuya meyil, konuşma güçlüğü şikayetlerinin ardından gelişen bilinç kapanması nedeniyle başvurdu.Öyküsünde 4 yıldır psikotrop ilaç kullanımı (amitriptilin, haloperidol) ve son gebeliğinden sonra adet görmeme dikkati çekiyordu. Muayenesinde bilinci kapalı olan hastanın Glaskow koma skalası 7 idi, tonus artışı (rijidite) vardı, gözdibi muayenesi normaldi. Cilt soluktu, aksilla ve pubis kıllanması yoktu. laboratuvar tetkiklerinde serum sodyumu (112 mEq/L)ve plazma osmolalitesi (235 mOsm) düşük saptanan hasta övolemikti. Ağır hiponatremi nedeniyle hipertonik NaCl tedavisi başlanan hastanın etiyolojiye yönelik tetkiklerinde sT3, sT4 düzeyi düşük ve TSH:0,51 mU/ml bulundu, plazma serbest kortizol düzeyi 42 nmol/L idi ve kısa ACTH uyarı testi ile 60. dakikada ancak 331 nmol/L'e ulaştı. ACTH düzeyi 24 pg/ml ve gonadotropinleri düşük bulundu. Sella MR'da empty sella saptanan hastada öyküsüde dikkate alınarak Sheehan sendromu düşünüldü. Glukokortikoid tedavisi başlanan hastanın dirençli hiponatremisi düzeldi ve daha sonra tedavisine tiroksin eklendi.