ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Introduction

Aç Kemik Sendromu (AKS) paratiroidektomiler sonrasında gelişen hipokalsemi, hipokalsiüri ve hipofosfatemi ile karakterize bir klinik tablodur. AKS’nda hipokalsemi operasyondan sonra ilk 24 saat içinde gelişir ve genelde 1 ile 3 hafta içinde gerileyerek kaybolur. Ender olarak aylar boyu sürebilir. Burada uzamış AKS’u saptanan bir hastamız sunulmuştur. Polikliniğimize yaygın kemik ağrıları başvuran ve hiperkalsemi saptadığımız (düzeltilmiş Ca: 14.1 mg/dl) 65 yaşında bayan hastada primer hiperparatiroidizm bulundu. PTH değeri >2500 pg/ml idi. Primer hiperparatiroidizmin etiyolojisi görüntüleme yöntemleri ile saptanan sol paratiroid adenomu idi. Hastaya sol paratiroid adenomektomi ve sintigrafik olarak hipoaktif oldukları gösterilen multinodüler guatrı da olduğu için totale yakın tiroidektomi uygulandı. Postoperatif birinci günden itibaren parenteral kalsiyum infüzyonuna ihtiyaç gösteren hipokalsemi gelişti. Derin hipokalsemi ile beraber hipofosfateminin olması, paratiroid hormonun postoperatif 20. günde normale gelmesi ile hastada Aç Kemik Sendromu (AKS) düşünüldü. Hastamızda parenteral kalsiyum infüzyonu ihtiyacı 4 ay kadar devam etti. Bu süre içinde magnezyum replasmanı da yapıldı. Hastamızda AKS’nun süresinin bu kadar uzamasının nedeni olarak hiperparatiroidizm cerrahi olarak tedavi edilmeden önceki geçen sürenin uzunluğu ve paratiroid hormon düzeylerinin çok yüksek olması düşünüldü. Ayrıca total tiroidektomi sonrası gelişen primer hipotiroidizmin tedavisi erken dönemden itibaren yapılmasına rağmen AKS’nun uzamasına katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz.