ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Introduction

Son yıllarda sağlık terapilerine teknolojik cihazlarla yeni bir boyut getirilmiştir. Diyet tedavi programlarının yanı sıra sıkılaşma, selülitlerde azalma ve vücut formunda iyileşmede cihazlar gündemdedir. CFK, Slim Up, Lenf Drenajı ve Derin Dalga Isı Cihazları ile mikro ve makro dolaşımında etkili doku aktivitesi sağlanmaktadır.

Methods

Bu çalışmada tekbaşına cihaz (CFK, Slim Up, Lenf Drenajı ve Derin Dalga Isı), cihaz+diyet (kişiye özel diyet programı) ve tekbaşına diyet tedavi programı alan 10 hastanın ağırlık kayıpları ve vücut belli bölgelerindeki incelemeler incelenmiştir.

Results

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 41.3± 13.1, ağırlık ortalaması (başlangıç) 72.75±16.8, BKİ ortalaması 27.8±6.6 (fazla Kilolu) olup, tüm bireyler bayandır.
Ağırlık kayıpları bakımından tek başına cihaz, cihaz+diyet ve tekbaşına diyet tedavi programı alan hastalarda kilo kaybı istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (KW=5.72, p<0.05).
Cihaz+Diyet tedavisinin, tekbaşına cihaz tedavisine göre hastalarda ağırlık kaybı oranı daha fazladır. Tekbaşına diyet programı alan hastalarda ağırlık kaybı oranı, cihaz+diyet programı alanlara göre daha yüksek çıkmıştır (Tablo 1). Çünkü araştırmaya katılan diyet tedavi alan hastaların, tedavi süreci diğerlerinden daha fazladır (Tablo 2).
Tablo 1: Yöntemlere göre, bireylerde ağırlık kayıpları
Tablo 2: Bireylerin yöntemlere göre tedaviye katılma süreleri
Vücudun bel, göbek, basen, kalça ve baldır bölgelerindeki incelemede cihaz+diyet tedavisinin birlikte uygulanması ile inceleme %’sinde artış daha fazladır (Tablo 3); ancak örneklem azlığı nedeniyle aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.005).
Tablo 3: Bireylerin yöntemlere göre inceleme oranları


Discussion

Diyet tedavisinin cihaz ile desteklenmesiyle vücutta inceleme, tekbaşına cihaz tedavisine göre daha etkin olmalıdır. Cihaz tekbaşına ağırlık kaybında çok az etkili olmaktadır. Bu nedenle cihaz tedavi programları, beslenme programları ve eğitim süresiyle desteklenmektedir.