ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Abstract
The skeletal pain and fatigue are the most common symptoms for adolescents' rickets. Most often, symptoms consist of diffuse pains, with radiologic signs of skeletal demineralization and/or signs of bone resorption. For this reason; adolescent patients with nonspecific skeletal pains, with a life style and clothing habits hindering sunlight exposure should be carefully investigated for nutritional rickets as pediatric and adolescent bone mass influences the final course of skeletal health in adults. We describe two teenage siblings, had bone pain and back pain, and sometimes contraction of their hands, accompanied by a severe hypocalcaemia that they had been diagnosed as adolescents' rickets.
Key words: Adolescent, Rickets, Skeletal health

Özet
Ağrı ve güçsüzlük adölesan riketsin en yaygın belirtileridir. En sık belirtiler iskelet demineralizasyonu ve/veya kemik yıkımının radyolojik belirtileri ile birlikte yaygın ağrıdan oluşmaktadır. Bu nedenle, güneş ışığını temasını engelleyen kapalı giyinme yaşam tarzı olan, spesifik olmayan iskelet ağrısı olan adölesan hastalar nutrisyonel rikets açısından dikkatlice incelenmelidir çünkü pediatrik ve adölesan kemik kitlesi yetişkinlerde iskelet sağlığının nihai seyrini etkilemektedir. Biz ciddi hopekalseminin eşlik ettiği, kemik ağrısı vesırt ağrısı olan ve bazen ellerinde kasılmaolan adölesan rikets olarak teşhis edilen iki genç kardeşi açıklıyoruz.
Anahtar kelimeler: Adölesan, Rikets, İskelet Sağlığı