ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Abstract
Primary adrenal failure (Addison's disease) is a clinical disorder characterized by destruction of the adrenal cortex leading to decreased production of glucocorticoids, mineralocorticoids, and/or adrenal androgens. The clinical presentation may vary from complete adrenal failure to some non-specific constitutional symptoms. It is life threatening when overlooked. The onset of adrenal insufficiency is often gradual and may go undetected until an illness or other stress precipitates an adrenal crisis. Autoimmune adrenalitis and tuberculosis are the leading causes of Addison's disease, the former being the most common in the developed countries. However tuberculosis is still an important cause of Addison's disease in the developing countries, particularly where tuberculosis is not uncommon. In this study, we reported the etiologic and clinical characteristics of 29 patients with Addison's disease.
Key words: Adrenal insufficiency, tuberculosis, autoimmune adrenalitis


Özet
Primer adrenal yetmezlik (Addison hastalığı), adrenal korteksin yıkımı sonucu oluşan glukokortikoid, mineralokortikoid ve/veya adrenal adrojonlerin üretiminin azlığı ile karakterizebir hastalıktır. Klinik prezentasyonu tam adrenal yetmezlikten bazı non spesifik konstitusyonel semptomlara kadar değişir. Adrenal yetmezliğin başlangıcı sıklıkla yavaştır ve adrenal krizi ortaya çıkaran bir hastalık veya başka stres faktörleri olana kadar dikkati çekmeyebilir. Otoimmün adrenalit ve tüberküloz Addison hastalığına yol açan sebeplerdir ve otoimmün adrenalit gelişmiş ülkelerde en sık nedenini oluşturur. Bununla birlikte, özellikle tüberkülozun nadir olmadığı gelişmekte olan ülkelerde, tüberküloz hala Addison hastalığının önemli bir nedenidir. Bu çalışmada biz 29 Addison hastasının etyolojik ve klinik özelliklerini sunduk.
Anahtar kelimeler: Adrenal yetmezlik, tüberküloz, otoimmün adrenalit