ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Vitamin D and Diabetes Mellitus
Vitamin D ve Diabetes Mellitus
Doi: 10.4274/Tjem.1968 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Recent epidemiological data have established a link between vitamin D deficiency and type 1 and type 2 diabetes mellitus (DM). Experimental evidence also supported the idea that vitamin D may play a role in the pathogenesis of DM. Additionally, it has been reported that vitamin D supplementation may decrease the risk of developing DM in long term period. The protective effects of vitamin D are mediated through the immune system and calcium metabolism. Vitamin D may also have a direct effect on pancreatic beta cells. Turk Jem 2012; 16: 89-94

ÖZET

Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda D vitamini eksikliği ile Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) gelişimi arasında ilişki gösterilmiştir. Deneysel çalışmalar da D vitaminin DM patogenezinde rolü olabileceği görüşünü desteklemiştir. Ayrıca D vitamini replasmanının uzun dönemde DM gelişme riskini azaltabileceği bildirilmektedir. D vitamini koruyucu etkilerini immün sistem ve kalsiyum metabolizması üzerinden gerçekleştirmektedir. Vitamin D’nin ayrıca beta hücreleri üzerine de direkt etkisi olabilir. Bu derlemede Vitamin D metabolizması, Tip 1 ve Tip 2 DM ile ilişkisi tartışılacaktır. Türk Jem 2012; 16: 89-94