ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Use of Metformin in Pregnancy: A Survey of Turkish Physicians’ Attitudes - Original Article
Use of Metformin in Pregnancy: A Survey of Turkish Physicians’ Attitudes - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
Although metformin crosses the placenta, there is no current evidence whether the use of metformin in pregnancy is associated with increased risk of fetal and maternal complications. The aim of this present study is to investigate the attitudes of Turkish physicians in different specialties in terms of metformin use in pregnancy.
Materials and Methods: Current opinions were assessed by a questionnaire. Nine hundred forty physicians were invited to join the study; however, completely fulfilled questionnaires could be obtained from a total of 407 physicians (170 family physicians, 139 internists and 98 obstetricians).
Results: One hundred fifty-one physicians (37.1%) stated that they recommended metformin use in pregnancy for any of the indications (pregnant women with PCOS, type-2 diabetes or gestational diabetes). Obstetricians were more likely to suggest metformin use in pregnancy rather than other physicians. Metformin use in pregnancy was seldom recommended by internists. The rationales of physicians for the metformin use were: lower risk for abortion, decreased prevalence of maternal and neonatal complications, improvement in insulin resistance, prevention of excess weight gain, better glycemic control in diabetics and decreased insulin need in  diabetics taking insulin.
Conclusions: Despite limited data on metformin use in pregnancy, significant number of physicians in Turkey supported the metformin use. Obstetricians were the ones most likely to recommend metformin treatment in pregnancy. Turk Jem 2009; 13: 25-8
Key words: Metformin, pregnancy, diabetes, polycystic ovary syndrome, physicians

Özet
Amaç:
Metformin plasentayı geçse de günümüzde gebelikte metformin kullanımının artmış fötal ve maternal komplikasyonlar ile ilişkili olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu çalışmanın amacı farklı branşlardaki Türk doktorlarının gebelikte metformin kullanımı konusundaki davranışlarının araştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntemler: Güncel görüşler bir anket formu ile değerlendirildi. Çalışmaya 940 doktor davet edildi ancak tam olarak doldurulmuş formlar toplam 407 doktordan elde edilebildi (170 aile hekimi, 139 iç hastalıkları uzmanı ve 98 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı).  
Bulgular: Yüz elli bir doktor (%37.1) gebelikte endikasyonların (PCOS’lu gebe, tip-2 diyabet veya gestasyonel diyabet) herhangi biri nedeniyle metformin kullanımını önerdiklerini belirttiler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları gebelikte metformin kullanımını diğer doktorlardan daha çok desteklediler. Gebelikte metformin kullanımı iç hastalıkları uzmanlarınca nadiren önerildi. Doktorların metformin kullanımı için rasyonelleri daha düşük abortus riski, maternal ve neonatal komplikasyonların azalmış prevalansı, insülin direncinin iyileşmesi, fazla kilo alımının önlenmesi, diyabetiklerde daha iyi glisemik kontrol ve insülin kullanan diyabetiklerde azalmış insülin ihtiyacı olarak tespit edildi.
Sonuç: Gebelikte metformin kullanımı ile ilgili kısıtlı veri olmasına rağmen Türkiye’de önemli sayıda doktor metformin kullanımını desteklemektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları gebelikte metformin tedavisini daha sıklıkla önermektedir. Türk Jem 2009; 13: 25-8
Anahtar kelimeler: Metformin, gebelik, diyabet, polikistik over sendromu, doktorlar

ÖZET

Abstract
Objective:
Although metformin crosses the placenta, there is no current evidence whether the use of metformin in pregnancy is associated with increased risk of fetal and maternal complications. The aim of this present study is to investigate the attitudes of Turkish physicians in different specialties in terms of metformin use in pregnancy.
Materials and Methods: Current opinions were assessed by a questionnaire. Nine hundred forty physicians were invited to join the study; however, completely fulfilled questionnaires could be obtained from a total of 407 physicians (170 family physicians, 139 internists and 98 obstetricians).
Results: One hundred fifty-one physicians (37.1%) stated that they recommended metformin use in pregnancy for any of the indications (pregnant women with PCOS, type-2 diabetes or gestational diabetes). Obstetricians were more likely to suggest metformin use in pregnancy rather than other physicians. Metformin use in pregnancy was seldom recommended by internists. The rationales of physicians for the metformin use were: lower risk for abortion, decreased prevalence of maternal and neonatal complications, improvement in insulin resistance, prevention of excess weight gain, better glycemic control in diabetics and decreased insulin need in  diabetics taking insulin.
Conclusions: Despite limited data on metformin use in pregnancy, significant number of physicians in Turkey supported the metformin use. Obstetricians were the ones most likely to recommend metformin treatment in pregnancy. Turk Jem 2009; 13: 25-8
Key words: Metformin, pregnancy, diabetes, polycystic ovary syndrome, physicians

Özet
Amaç:
Metformin plasentayı geçse de günümüzde gebelikte metformin kullanımının artmış fötal ve maternal komplikasyonlar ile ilişkili olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu çalışmanın amacı farklı branşlardaki Türk doktorlarının gebelikte metformin kullanımı konusundaki davranışlarının araştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntemler: Güncel görüşler bir anket formu ile değerlendirildi. Çalışmaya 940 doktor davet edildi ancak tam olarak doldurulmuş formlar toplam 407 doktordan elde edilebildi (170 aile hekimi, 139 iç hastalıkları uzmanı ve 98 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı).  
Bulgular: Yüz elli bir doktor (%37.1) gebelikte endikasyonların (PCOS’lu gebe, tip-2 diyabet veya gestasyonel diyabet) herhangi biri nedeniyle metformin kullanımını önerdiklerini belirttiler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları gebelikte metformin kullanımını diğer doktorlardan daha çok desteklediler. Gebelikte metformin kullanımı iç hastalıkları uzmanlarınca nadiren önerildi. Doktorların metformin kullanımı için rasyonelleri daha düşük abortus riski, maternal ve neonatal komplikasyonların azalmış prevalansı, insülin direncinin iyileşmesi, fazla kilo alımının önlenmesi, diyabetiklerde daha iyi glisemik kontrol ve insülin kullanan diyabetiklerde azalmış insülin ihtiyacı olarak tespit edildi.
Sonuç: Gebelikte metformin kullanımı ile ilgili kısıtlı veri olmasına rağmen Türkiye’de önemli sayıda doktor metformin kullanımını desteklemektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları gebelikte metformin tedavisini daha sıklıkla önermektedir. Türk Jem 2009; 13: 25-8
Anahtar kelimeler: Metformin, gebelik, diyabet, polikistik over sendromu, doktorlar