CASE REPORT

Unusual Clinical Course of Papillary Thyroid Microcarcinoma: Metastases of Bone and Lung
Papiller Tiroid Mikrokarsinomunun Nadir Görülen Klinik Seyri; Akciğer ve Kemik Metastazı
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Papillary thyroid microcarcinomas are slow-growing tumours; distant metastases causing mortality is very rare. Case presentation We report the case of a 35-year-old woman with lung and bone metastases of a multifocal papillary thyroid microcarcinoma (PTMC). She had undergone a subtotal thyroidectomy due to euthyroide multinodular goitre without fine needlle aspiration biopsy. Iodine-131-whole body scan showed markedly iodine retention in the neck, lung and pelvis. Chest computed tomography (CT) and Pelvic magnetic resonance imaging (MRI) confirmed metastases in the lung and ischium pubis. She underwent completion thyroidectomy and bilateral neck dissection. She is going to have high dose radioactive iodine ablation therapy after resection of bone metastases.
Conclusion: It should be considered that patients with papillary microcancer can rarely show agressive clinic. Turk Jem 2011; 15: 20-2Özet

Papiller tiroid mikrokarsinomu yavaş büyüyen bir tümör olup; uzak metastaza bağlı ölüm çok nadirdir. Vaka sunumu 35 yaşında papiller tiroid mikrokarsinomu olan, akciğer ve kemik metastazlı bayan hastayı sunduk. Hastaya tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaksızın ötiroid multinodüler guatr nedeni ile subtotal tiroidektomi uygulanmıştı. İyot -131 ile yapılan tüm vücut iyot taramada pelvis, akciğer ve boyunda belirgin olarak iyot tutulumu izlendi. Akciğer bilgisayarlı tomografisi ve pelvis manyetik rezonans görüntüleme ile akciğer ve iskium pubisdeki metastazlar doğrulandı. Hastaya tamamlayıcı tiroidektomi ve bilateral boyun disseksiyonu uygulandı. Kemik metastazının çıkarılmasından sonra yüksek doz iyot 131 tedavisi verilmesi planlandı. Sonuç Papiller mikrokanserli hastaların nadirde olsa agresif klinik seyir gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Türk Jem 2011; 15: 20-2


ÖZET