ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Unilateral Primary Pigmented Nodular Adrenocortical Disease: Report of a Rare Case
Unilateral Primer Pigmente Nodüler Adrenokortikal Hastalık: Nadir Bir Olgu Sunumu
Received Date : 25 Feb 2014
Accepted Date : 26 Jul 2015
Doi: 10.4274/tjem.2509 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Primary pigmented adrenocortical disease is a rare disorder usually affecting both adrenals. It causes Cushing’s syndrome that is adrenocorticotropic hormone independent. It is treated by bilateral adrenalectomy. We present an unusual case where this condition was unilateral and was diagnosed as adenoma on imaging. The patient was subsequently treated by unilateral adrenalectomy, and had no signs of recurrence in 5-year postoperative follow-up. This case emphasizes the importance of histopathology and immunohistochemistry in diagnosis of this condition.

ÖZET

Primer pigmente nodüler adrenokortikal hastalık nadir bir hastalıktır ve genellikle her iki adrenali birlikte etkiler. Adrenokortikotropik hormon bağımsız Cushing sendromuna neden olur. Tedavisi bilateral adrenalektomidir. Biz burada bu hastalığın tek taraflı olduğu ve önceden görüntülemede adenom olarak bildirildiği ve ardından unilateral adrenalektomi uygulanan bir olguyu sunmaktayız. Hastanın postoperatif beş yıllık takibinde semptomlarda tekrarlama olmadı. Bu olgu bu hastalığın teşhisinde histopatoloji ve immünhistokimyanın önemini göstermektedir.