CASE REPORT

Tuberculosis of the Thyroid Gland: An Uncommon Cause of Thyroid Nodules
Tiroid Bezi Tüberkülozu: Tiroid Nodülünün Nadir Görülen Bir Nedeni
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
We present the case of a 33-year-old woman with tuberculosis of the thyroid. She presented with a thyroid mass, weakness and palpitation for two years.The diagnosis was established on histological examination after thyroid lobectomy. She had an uneventful recovery and received antituberculous medications.
ÖZET
Biz bu yazıda, son iki yıldır, troid bezinde şişlik, çarpıntı ve halsizlik şikayetleri ile kliniğimize başvuran bir troid tüberkülozu olgusunu sunmayı amaçladık. Hastaya, sağ troid lobundaki nodule yönelik troid lobektomi yapıldı ve histopatoljik tanı tüberküloz ile uyumlu geldi. Postoperatif dönemi sorunsuz olan hastaya daha sonra antitüberküloz tedavi verildi.