ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Water and Salt Metabolism Disorders Following Transsphenoidal Pituitary Surgery
Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi Sonrası Görülen Sıvı Elektrolit Bozuklukları
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

 

 

Transsphenoidal pituitary surgery is frequently complicated with mild to severe water and electrolyte disturbances in the postoperative period. These disorders are: transient diabetes insipidus, early or delayed hyponatremia, diabetes insipidus followed by hyponatremia (biphasic pattern), diabetes insipidus-hyponatremia-diabetes insipidus (triphasic pattern), permanent diabetes insipidus, and cerebral salt-wasting syndrome. Close monitoring of water intake, urine output, thirst, volume status and serum electrolytes is imperative, and a dynamic treatment plan according to the changing status of the patient is mandatory. This review will focus on the types, course and treatment of water and electrolyte disturbances observed after transsphenoidal pituitary surgery. Turk Jem 2011; 15: 28-32

 


 

Özet
Transsfenoidal hipofiz cerrahisi sonrası, sıklıkla, geniş bir spektrumda değişen sıvı-elektrolit bozuklukları görülebilir. Bu bozukluklar; geçici diabetes insipidus, erken veya gecikmiş hiponatremi, diabetes insipidus ve hiponatremi (bifazik tip), diabetes insipidus-hiponatremi-diabetes insipidus (trifazik tip), kalıcı diabetes insipidus ve serebral tuz kaybettiren sendrom olarak sayılabilir. Postoperatif dönemde hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının, susuzluk hissinin, plazma hacminin ve elektrolitresinin yankından takibi ve ihtiyaca göre değişen dinamik bir tedavi planı gereklidir. Bu derlemede transsfenoidal hipofiz cerrahisi sonrası görülen sıvı-elektrolit bozukluklarının tipleri, doğal gidişleri ve tedavileri özetlenmektedir. Türk Jem 2011; 15: 28-32