ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Transient Pseudohypoparathyroidism Manifested as Recurrent Convulsion in a Neonate
Yenidoğanda Tekrarlayan Nöbet Olarak Presente Olan Geçici Psödohipoparatiroidi
Received Date : 12 Jun 2013
Accepted Date : 21 Jul 2014
Doi: 10.4274/tjem.2337 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

We report case of a neonate who presented with recurrent seizure attacks at the age of 12 days. The baby was managed with anticonvulsant drugs. Eighteen days later, the neonate had repeated episodes of convulsion and was referred to our clinic. During initial work-up, we detected hypocalcaemia and started calcium supplementation along with anticonvulsants. There was another episode of convulsion after 3 days, which prompted us to do a repeat serum calcium assay. It showed hypocalcaemia which was persistent and resistant to calcium supplementation. On further investigation, hyperphosphatemia and raised concentration of parathyroid hormone were detected. Serum magnesium and 25(OH)D level was normal. We suspected pseudohypoparathyroidism-and-hypocalcaemia was managed with calcium and vitamin D therapy. There was no further episode of convulsion and the baby was stable with corrected serum calcium and phosphorus levels during follow-up.  Turk Jem 2015; 19: 65-66

ÖZET

Burada 12 günlük iken tekrarlayan nöbet atakları ile başvuran bir yenidoğan sunulmuştur. Bebek anti-konvulzanlar ile tedavi edilmiştir. On sekiz gün sonra benzer şikayetler ile bize refere edilmiştir. İlk değerlendirmede hipokalsemi saptandığı için tedavi kalsiyum desteği ve antikonvulzanlar olarak ayarlandı. Üç gün sonra nöbet tekrarlaması üzerine bakılan kalsiyum düşük saptandı ve dirençli hipokalsemi tanısı kondu. İleri incelemede 25(OH)D düzeyi ve Mg normal ancak fosfor ve PTH yüksek olarak saptandı. Psödohipoparatiroididen kuşkulandık ve tedavi kalsiyum ve D vitamin ile devam etti. İzlemde nöbet tekrarlamadı ve bebek normal düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor düzeyleri ile stabil olarak izlendi.Turk Jem 2015; 19: 65-66