ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Tiroid ve Selenyum - Olgu Sunumu
Tiroid ve Selenyum - Olgu Sunumu
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Özet
Yüksek konsantrasyonları toksik olan selenyum, eser element olarak vücut için esansiyeldir. Vücudumuzda bir çok enzimin kofaktörüdür ve temel olarak antioksidan fonksiyonuyla bilinir. Selenyum, insanlarda organizmayı oksidatif hasarlardan koruyan glutatyon peroksidazların, deiyodinazların, tiyoredoksin redüktazın ve selenoprotein P’ nin de dahil olduğu pek metabolizmada rol oynamaktadır. Selenyum iz element olarak inflamatuar, immunregülatuar ve endokrin fonksiyonların düzenlenmesi için hem yapısal ve hem de kofaktör olarak rol alır. Selenyumun bazı kanser tiplerine karşı koruyucu olabileceği, erkek fertilitesini artırdığı, kardiyovasküler mortalitede azalma sağladığı ve astımda inflamatuar mediatörlerin yapımını baskıladığı gösterilmiştir. Selenyum ilk araştırmalarda antikarsinojenik etkileri ile ilgi çekmiştir. Daha sonra 1990’ lı yıllarda tiroid hormon metabolizması üzerindeki etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Selenyumla ilgili yapılan çalışmalar arttıkça, dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır devam eden iyot suplementasyonu yanında, sağlıklı ve bilinen tiroid patolojisi olan kişilere, özellikle gebelere selenyum suplemantasyonu yapılıp yapılmaması gerektiği giderek artan sorular arasındadır. Biz bu sorulara daha iyi yanıt verebilmek amacıyla, literatürde tiroid hastalığı ile ilgili selenyum tedavisini içeren yazıların analizini yapmaya çalıştık. Türk Jem 2010; 14: 76-9
Anahtar kelimeler: Tiroid, selenyum

Abstract
Selenium, which is toxic in high concentrations, is essential for the body. This trace element known for its antioxidant function is the cofactor of many enzymes.  Selenium plays a role in many metabolic processes involving the enzymes glutathion peroxidases, deiodinases, thioredoxin reductases, and selenoprotein P that protect the organism from oxidative damages in humans. Selenium as a trace element plays role both structurally and as cofactor in the regulation of inflammatory processes, immune and endocrine functions.  It has been shown that selenium may be a protector against some cancer types, increases male fertility, reduces cardiovascular mortality, and represses formation of inflammatory mediators in asthma.  In first research studies, selenium drew attention with its anti-carcinogenic effects.  Afterwards, its effects on thyroid hormone were started to be investigated in 1990s. As the studies on selenium increase, among the questions that frequently arise is whether to give selenium supplementation to healthy persons and patients with known thyroid pathology, especially to pregnant women, beside the iodine supplementation that has been used for a long time in the world and Turkey.  In order to be able to give better answers to these questions, we tried to analyze the articles including selenium treatment related to thyroid disorders in the literature. Turk Jem 2010; 14: 76-9
Key words: Thyroid, selenium

ÖZET

Özet
Yüksek konsantrasyonları toksik olan selenyum, eser element olarak vücut için esansiyeldir. Vücudumuzda bir çok enzimin kofaktörüdür ve temel olarak antioksidan fonksiyonuyla bilinir. Selenyum, insanlarda organizmayı oksidatif hasarlardan koruyan glutatyon peroksidazların, deiyodinazların, tiyoredoksin redüktazın ve selenoprotein P’ nin de dahil olduğu pek metabolizmada rol oynamaktadır. Selenyum iz element olarak inflamatuar, immunregülatuar ve endokrin fonksiyonların düzenlenmesi için hem yapısal ve hem de kofaktör olarak rol alır. Selenyumun bazı kanser tiplerine karşı koruyucu olabileceği, erkek fertilitesini artırdığı, kardiyovasküler mortalitede azalma sağladığı ve astımda inflamatuar mediatörlerin yapımını baskıladığı gösterilmiştir. Selenyum ilk araştırmalarda antikarsinojenik etkileri ile ilgi çekmiştir. Daha sonra 1990’ lı yıllarda tiroid hormon metabolizması üzerindeki etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Selenyumla ilgili yapılan çalışmalar arttıkça, dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır devam eden iyot suplementasyonu yanında, sağlıklı ve bilinen tiroid patolojisi olan kişilere, özellikle gebelere selenyum suplemantasyonu yapılıp yapılmaması gerektiği giderek artan sorular arasındadır. Biz bu sorulara daha iyi yanıt verebilmek amacıyla, literatürde tiroid hastalığı ile ilgili selenyum tedavisini içeren yazıların analizini yapmaya çalıştık. Türk Jem 2010; 14: 76-9
Anahtar kelimeler: Tiroid, selenyum

Abstract
Selenium, which is toxic in high concentrations, is essential for the body. This trace element known for its antioxidant function is the cofactor of many enzymes.  Selenium plays a role in many metabolic processes involving the enzymes glutathion peroxidases, deiodinases, thioredoxin reductases, and selenoprotein P that protect the organism from oxidative damages in humans. Selenium as a trace element plays role both structurally and as cofactor in the regulation of inflammatory processes, immune and endocrine functions.  It has been shown that selenium may be a protector against some cancer types, increases male fertility, reduces cardiovascular mortality, and represses formation of inflammatory mediators in asthma.  In first research studies, selenium drew attention with its anti-carcinogenic effects.  Afterwards, its effects on thyroid hormone were started to be investigated in 1990s. As the studies on selenium increase, among the questions that frequently arise is whether to give selenium supplementation to healthy persons and patients with known thyroid pathology, especially to pregnant women, beside the iodine supplementation that has been used for a long time in the world and Turkey.  In order to be able to give better answers to these questions, we tried to analyze the articles including selenium treatment related to thyroid disorders in the literature. Turk Jem 2010; 14: 76-9
Key words: Thyroid, selenium