ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis: A Case Report
Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paraliz: Bir Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.1932 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis is a rare complication of thyrotoxicosis. This clinic condition is often encountered in Asian populations and male gender while thyrotoxicosis is frequently seen in women. The escape of potassium into cell is the mechanism responsible for this disease and its etiology is not completely known. Thyroid hormones, carbohydrate rich diet, alcohol consumption and excessive exercise are regarded as the precipitating factors. This clinical picture is generally difficult to define at first attack. Here, we report a forty-two-year-old male patient with Basedow-Graves disease who was diagnosed as having thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis during the first paralytic attack. His symptoms improved after potassium replacement and treatment with beta-blocker and antithyroid drugs. The permanent cure was achieved with radioactive iodine ablation therapy. Turk Jem 2012; 16: 69-71

ÖZET

Tirotoksik hipokalemik periyodik paraliz, tirotoksikozun nadir görülen bir komplikasyonudur. Tirotoksikoz, kadınlarda daha sık görülür buna karşın tirotoksikozda ortaya çıkabilen bu tablo özellikle Asya populasyonunda ve erkek cinsiyette sıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bu hastalıkta, potasyumun hücre içine kaçışı sorumlu mekanizma olarak belirtilmektedir. Suçlanan presipite edici faktörler; tiroid hormonları, karbonhidrattan zengin diyet, alkol kullanımı ve aşırı egzersizdir. Bu klinik tablo ilk atakta genelde zor tanınır. Burada 42 yaşında, ilk paralitik atağında tirotoksik hipokalemik periyodik paraliz tanısı konulan Basedow Graves hastası, bir erkek olgu sunuldu. Potasyum replasmanı, beta bloker ve antitiroid ilaç tedavisi sonrası paralizisi düzelen hastaya kalıcı tedavisi için radyoaktif iyot ablasyonu yapıldı. Türk Jem 2012; 16: 69-71