ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Thyroid Nodule: An Unusual Presentation of Relapse of Multiple Myeloma
Tiroid Nodülü: Multipl Miyelom Nüksünün Sıra Dışı Bir Prezantasyonu
Doi: 10.25179/tjem.2017-56554 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:260-263
ABSTRACT
Multiple myeloma symbolizes malignant proliferation of plasma cells derived from a single clone. In multiple myeloma, the involvement of the soft tissue, thyroid gland, and thyroid cartilage is rarely seen. The authors report a rare case of extraosseous involvement of multiple myeloma in a patient who presented with thyroid swelling and hoarseness.
ÖZET
Multipl miyelom, tek bir klondan köken alan plazma hücrelerinin malign proliferasyonunu simgelemektedir. Multipl miyelomda; yumuşak doku, tiroid bezi ve tiroid kartilajının tutulumu nadiren görülmektedir. Araştırmacılar, tiroidde şişlik ve ses kısıklığı ile başvuran bir hastada multipl miyelomun ekstraosseöz tutulumuna dair nadir bir vaka bildirmişlerdir.