ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Therapeutic Plasmapheresis in Preparation of Toxic Multinodular Goiter for Surgery
Toksik Multinodular Guatrlı Hastanın Cerrahi Hazırlığında Terapötik Plazmaferez
Doi: 10.4274/tjem.2302 - Makale Dili: EN
ABSTRACT

Plasmapheresis is an alternative way of removing excess thyroid hormones from circulation to control the signs and symptoms of hyperthyroidism. The purpose of this report was to determine the effectiveness of plasmapheresis in rapid preparation of toxic multinodular goiter for thyroid surgery. The indications for plasmapheresis were propylthiouracil related ANCA(+) panniculitis and ineffective control of hyperthyroidism with methimazole. Thyroid hormone levels only moderately decreased after 7 sessions of plasmapheresis. She underwent surgery with β-blocker and dexamethasone treatment to avoid thyroid storm in the perioperative period. Surgery was performed uneventfully. Plasmapheresis can be considered a safe and effective method to prepare patients with thyrotoxicosis for surgery when treatment is contraindicated or failed. Turk Jem 2014; 1: 23-25

ÖZET

Hipertiroidinin klinik ve biyokimyasal kontrolünde, dolaşımdaki artmış tiroid hormonlarının temizlenmesi için plazmaferez alternatif bir yol olarak görülmektedir. Amacımız, toksik multinodular guatr saptanan olgumuzda hızlı cerrahi hazırlıkta plazmaferezin etkinliğinin gösterilmesidir. Bu olguda propiltiourasile bağlı ANCA(+) panikülit ve metimazol ile yeterli biyokimyasal kontrolün sağlanamamış olması plazmaferez endikasyonlarını oluşturmaktadır. Olgumuzda 7 seans yapılan plazmaferez sonrası tiroid hormon düzeylerinde orta düzeyli bir düşüş sağlanmıştır. Tiroid krizi gelişiminin önlenmesi için olgu β-bloker ve deksametazon tedavisi altında total tiroidektomiye verilmiştir. Olgunun operasyon sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmamıştır. Plazmaferez, medikal tedavilerin kontrendike olduğu ya da başarısız kaldığı tirotoksikozlu olgularda, cerrahi hazırlık için kullanılabilecek güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Turk Jem 2014; 1: 23-25