ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Therapeutic Plasmapheresis in Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis Resistant to Medical Therapy
Medikal Tedaviye Dirençli Amiodaron ile İlişkili Tirotoksikozda Terapötik Plazmaferez Tedavisi
Received Date : 01 Jul 2019
Accepted Date : 20 Oct 2019
Available Online : 13 Nov 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-66735 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:253-258
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Amiodarone treatment is associated with thyroid dysfunction resulting in life-threatening thyrotoxicosis. Thyroidectomy may be required if medication is contraindicated or thyroid dysfunction is resistant to the treatment. Therapeutic plasmapheresis (TP) may thus be considered to ensure perioperative euthyroidism, prevent thyroid storm and decrease the risk in surgery. In this case report, we discussed the potential option of TP treatment in the surgical preparation of a patient with Type 1 amiodarone-induced thyrotoxicosis resistant to antithyroid therapy.
ÖZET
Amiodaron tedavisi tiroid disfonksiyonu ve hayatı tehdit eden tirotoksikoz ile ilişkilidir. Tıbbi olarak dirençli olgularda veya medikal tedavinin kontrendike olduğu durumlarda tiroidektomi gerekebilir. Perioperatif ötiroidizmi sağlamak, tiroid krizi ve cerrahi riskini azaltmak için terapötik plazmaferez (TP) düşünülebilir. Bu olgu sunumundai Tip 1 amiodaron ilişkili tirotoksikozu olan ancak antitiroid tedaviye dirençli olguda cerrahi hazırlıkta TP tedavisinin bir seçenek olabileceği tartışılmaktadır.