ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

The use of Alloxan and Streptozotocin in Experimental Diabetes Models
Deneysel Diyabet Modellerinde Alloksan ve Streptozotosin Kullanımı
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Diabetes is a chronic metabolic disease which leads to several acute and chronic complications, morbidity and mortality, and decreased lifespan and quality of life. Therefore, in research studies that aim to enlighten the pathogenesis of diabetes and investigate possible treatment strategies, experimental animal models of diabetes provide many advantages to the investigator. Models of diabetes obtained by chemical induction, diet, surgical manipulations or combination thereof and also new genetically modified animal models are some of the experimental models. Alloxan and streptozotocin (STZ), which are toxic glucose analogues that preferentially accumulate in pancreatic beta cells, are widely used toxic agents to induce experimental diabetes in animals. This review gives an overview on the use of alloxan and STZ to induce chemical diabetes models with reference to their mechanisms, utilizable doses, advantages and disadvantages in diabetes research. Turk Jem 2012; 16: 34-40

ÖZET

Diyabet, birçok akut ve kronik komplikasyona, yüksek morbidite ve mortaliteye, hastaların yaşam süresi ve kalitesinde olumsuz etkilere sebep olan kronik bir hastalıktır. Diyabet hastalığının ve kompliksayonlarının patogenezini aydınlatmak ve yeni tedavi stratejileri keşfetmek amacıyla yapılan araştırmalarda, hayvanlarda deneysel diyabet modellerinin kullanılması araştırmacıya birçok avantaj sağlamaktadır. Kimyasal ajanların kullanımı sonucu veya diyet ile elde edilen diyabetik modeller, cerrahi uygulamalar ve bunların kombinasyonları veya genetik modifikasyonla elde edilen diyabet tabloları deneysel diayebet modelleri arasında sayılabilen metodlardan bazılarıdır. Beta hücrelerine spesifik toksik glukoz analogları olan alloksan ve streptozotosin (STZ), kimyasal metodla deneysel diyabet oluşturmak amacıyla sıklıkla kullanılan toksinlerdendir ve uzun zamandır hayvanlarda deneysel diyabet oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu derleme kimyasal diyabet modeli oluşturmak amacıyla kullanılan alloksan ve STZ’nin mekanizmalarına, çeşitli çalışmalarda diyabet elde etmek için kullanılan dozlarına, avantaj ve dezavantajlarına referans olan bir bakış açısı sunmaktadır. Türk Jem 2012; 16: 34-40