ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

The Thyroid in Behcet’s Disease: Hormonal and Ultrasonographic Findings - Original Article
The Thyroid in Behcet’s Disease: Hormonal and Ultrasonographic Findings - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
Behcet’s Disease (BD) is accepted as a systemic vasculitis of unknown etiology that affects vessels of different type, size and localization. The thyroid gland, being a highly vascular organ, may be involved in clinical spectrum of BD. We aimed to investigate the involvement of thyroid in BD.
Material and Method: A total of 50 patients, diagnosed BD and 50 healthy controls with no known disease were included in the study. The study group was evaluated by clinical examination, thyroid function tests, thyroid autoantibodies and thyroid ultrasonography.
Result: There was no difference between the groups in respect to thyroid function tests, autoantibodies and thyroid volumes (p > 0.05).
Conclusion: Thyroid pathology does not seem to be included in the clinical spectrum of BD.  Turk Jem 2007; 11: 70-2
Key words: Behçet Disease, thyroid, vasculitis

Özet
Amaç:
Behçet Hastalığı (BH) nedeni bilinmeyen, farklı özellikte damarları etkileyebilen, sistemik bir vaskülittir. Vaskülarizasyonu yoğun bir organ olarak tiroid glandı Behçet Hastalığı klinik spektrumu içinde yer alabilir. Çalışmamızda BH’ da tiroid glandının bazal hormonal durumunu ve ultrasonografik bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 50 Behçet hastası ve 50 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Çalışma grubu klinik muayene, tiroid ultrasonografisi, tiroid fonksiyon testleri, gerekirse tiroid sintigrafisi ve TİİAB ile değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında tiroid fonksiyon testleri, otoantikor düzeyleri ve tiroid volümleri arasında farklılık izlenmedi (p> 0.05).
Sonuç:  Tiroid patolojisi BH’ nın klinik spektrumuna dahil görülmemektedir. Turk Jem 2007; 11: 70-2
Key words: Behçet Hastalığı, tiroid, vaskülit

ÖZET

Abstract
Objective:
Behcet’s Disease (BD) is accepted as a systemic vasculitis of unknown etiology that affects vessels of different type, size and localization. The thyroid gland, being a highly vascular organ, may be involved in clinical spectrum of BD. We aimed to investigate the involvement of thyroid in BD.
Material and Method: A total of 50 patients, diagnosed BD and 50 healthy controls with no known disease were included in the study. The study group was evaluated by clinical examination, thyroid function tests, thyroid autoantibodies and thyroid ultrasonography.
Result: There was no difference between the groups in respect to thyroid function tests, autoantibodies and thyroid volumes (p > 0.05).
Conclusion: Thyroid pathology does not seem to be included in the clinical spectrum of BD.  Turk Jem 2007; 11: 70-2
Key words: Behçet Disease, thyroid, vasculitis

Özet
Amaç:
Behçet Hastalığı (BH) nedeni bilinmeyen, farklı özellikte damarları etkileyebilen, sistemik bir vaskülittir. Vaskülarizasyonu yoğun bir organ olarak tiroid glandı Behçet Hastalığı klinik spektrumu içinde yer alabilir. Çalışmamızda BH’ da tiroid glandının bazal hormonal durumunu ve ultrasonografik bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 50 Behçet hastası ve 50 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Çalışma grubu klinik muayene, tiroid ultrasonografisi, tiroid fonksiyon testleri, gerekirse tiroid sintigrafisi ve TİİAB ile değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında tiroid fonksiyon testleri, otoantikor düzeyleri ve tiroid volümleri arasında farklılık izlenmedi (p> 0.05).
Sonuç:  Tiroid patolojisi BH’ nın klinik spektrumuna dahil görülmemektedir. Turk Jem 2007; 11: 70-2
Key words: Behçet Hastalığı, tiroid, vaskülit