ORIGINAL ARTICLE

The Status of Catalase Activity in Erythrocytes of Steptozotocin (STZ) Induced Diabetic Rats - Original Article
The Status of Catalase Activity in Erythrocytes of Steptozotocin (STZ) Induced Diabetic Rats - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Catalase, catalyses the reduction of hydroperoxides, thereby protecting mammalian cells against oxidative damage. Also, catalase active in reactive oxygen species neutralization and within cells removes superoxide and peroxides before they react with metal catalysis to form more reactive species.  We investigated the status of catalase activity, in erythrocytes of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats.
Catalase activity was measured by using spectrophtometric techniques. Catalase activity in the diabetic rats group was increased compared to control group [25.7 ±2.8 (mean ± SD) vs. 16.3 ± 2.1], mmol H2O2 per min/ mg of protein, P<0.05. Our results showed that catalase activity was significantly increased in the erythrocytes of STZ-induced diabetic rats. Turk Jem 2007; 11: 79-80
Key words: Antioxidant enzyme, catalase, streptozotocin , oxygen free radicals

Özet
Katalaz hidroksiperoksitleri katalize edip redükte ederek memeli hücrelerini oksidatif hasara karşı korur. Aynı zamanda katalaz reaktif oksijen türleri metal katalizi ile daha reaktif türlere dönüşmek için reaksiyona girmeden reaktif oksijen türlerini nötralize eder ve hücre içinden superoksit ve peroksitleri uzaklaştırır. Biz streptozotosin ile diyabetik hale getirilmiş sıçanların eritrositlerinde katalaz aktivitesi durumunu araştırdık.
Katalaz aktivitesi spektrofotometrik teknikle ölçüldü. Katalaz aktivitesi diyabetik sıçanlarda kontrol grubuna gore artmış olarak bulundu
[25.7 ±2.8 (mean ± SD) vs. 16.3 ± 2.1], mmol H2O2 per min/ mg of protein, P<0.05.
Bulgularımıza gore streptozotosinle oluşturulmuş diyabetik sıçanlarda katalaz aktivitesi anlamlı olarak artmıştır.Turk Jem 2007; 11: 79-80
Anahtar kelimeler: Antioksidan enzim, katalaz, streptozotosin, serbest oksijen radikalleri

ÖZET

Abstract
Catalase, catalyses the reduction of hydroperoxides, thereby protecting mammalian cells against oxidative damage. Also, catalase active in reactive oxygen species neutralization and within cells removes superoxide and peroxides before they react with metal catalysis to form more reactive species.  We investigated the status of catalase activity, in erythrocytes of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats.
Catalase activity was measured by using spectrophtometric techniques. Catalase activity in the diabetic rats group was increased compared to control group [25.7 ±2.8 (mean ± SD) vs. 16.3 ± 2.1], mmol H2O2 per min/ mg of protein, P<0.05. Our results showed that catalase activity was significantly increased in the erythrocytes of STZ-induced diabetic rats. Turk Jem 2007; 11: 79-80
Key words: Antioxidant enzyme, catalase, streptozotocin , oxygen free radicals

Özet
Katalaz hidroksiperoksitleri katalize edip redükte ederek memeli hücrelerini oksidatif hasara karşı korur. Aynı zamanda katalaz reaktif oksijen türleri metal katalizi ile daha reaktif türlere dönüşmek için reaksiyona girmeden reaktif oksijen türlerini nötralize eder ve hücre içinden superoksit ve peroksitleri uzaklaştırır. Biz streptozotosin ile diyabetik hale getirilmiş sıçanların eritrositlerinde katalaz aktivitesi durumunu araştırdık.
Katalaz aktivitesi spektrofotometrik teknikle ölçüldü. Katalaz aktivitesi diyabetik sıçanlarda kontrol grubuna gore artmış olarak bulundu
[25.7 ±2.8 (mean ± SD) vs. 16.3 ± 2.1], mmol H2O2 per min/ mg of protein, P<0.05.
Bulgularımıza gore streptozotosinle oluşturulmuş diyabetik sıçanlarda katalaz aktivitesi anlamlı olarak artmıştır.Turk Jem 2007; 11: 79-80
Anahtar kelimeler: Antioksidan enzim, katalaz, streptozotosin, serbest oksijen radikalleri