ORIGINAL ARTICLE

The Impact of Melatonin on Glucose Homeostasis - Original Article
The Impact of Melatonin on Glucose Homeostasis - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
Melatonin is a pineal product mainly charged with the maintenance of antioxidant conditions in human. This study is performed to identify the short-term effect of melatonin on glucose homeostasis in diabetic patients. 
Materials and Methods: Melatonin and placebo were given perorally to sixty patients. Blood glucose and insulin levels were measured with constant intervals.
Results: No significant correlation was found among the levels of glucose, insulin and HOMA-IR index at any time after melatonin/placebo administration.
Conclusions: Prospective studies with long-term use of melatonin are needed to define the exact role of melatonin in glucose homeostasis. Turk Jem 2009; 13: 52-5
Key words: Melatonin, glucose, insulin, diabetes mellitus, insulin resistance

Özet
Amaç:
Melatonin pineal bezden salınan ve antioksidan olarak görev yapan bir hormondur. Bu çalışma diabetik hastalarda melatoninin glukoz dengesi üzerine etkisini irdelemek adına planlandı.  
Gereç ve Yöntemler: Toplam 60 hastaya melatonin ve plasebo dönüşümlü olarak oral yolla uygulandı. Belirli aralıklarla kan glukoz ve insülin düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Melatonin/plasebo uygulamasından sonra herhangi bir zamanda ölçülen glukoz, insülin düzeyleri ve HOMA-IR indeksleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Melatoninin glukoz dengesi üzerine olan etkisinin ileriye dönük çalışmalarla gösterilmesi gerekmektedir. Türk Jem 2009; 13: 52-5
Anahtar kelimeler: Melatonin, glukoz, insülin, diabetes mellitus, insülin direnci

ÖZET

Abstract
Objective:
Melatonin is a pineal product mainly charged with the maintenance of antioxidant conditions in human. This study is performed to identify the short-term effect of melatonin on glucose homeostasis in diabetic patients. 
Materials and Methods: Melatonin and placebo were given perorally to sixty patients. Blood glucose and insulin levels were measured with constant intervals.
Results: No significant correlation was found among the levels of glucose, insulin and HOMA-IR index at any time after melatonin/placebo administration.
Conclusions: Prospective studies with long-term use of melatonin are needed to define the exact role of melatonin in glucose homeostasis. Turk Jem 2009; 13: 52-5
Key words: Melatonin, glucose, insulin, diabetes mellitus, insulin resistance

Özet
Amaç:
Melatonin pineal bezden salınan ve antioksidan olarak görev yapan bir hormondur. Bu çalışma diabetik hastalarda melatoninin glukoz dengesi üzerine etkisini irdelemek adına planlandı.  
Gereç ve Yöntemler: Toplam 60 hastaya melatonin ve plasebo dönüşümlü olarak oral yolla uygulandı. Belirli aralıklarla kan glukoz ve insülin düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Melatonin/plasebo uygulamasından sonra herhangi bir zamanda ölçülen glukoz, insülin düzeyleri ve HOMA-IR indeksleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Melatoninin glukoz dengesi üzerine olan etkisinin ileriye dönük çalışmalarla gösterilmesi gerekmektedir. Türk Jem 2009; 13: 52-5
Anahtar kelimeler: Melatonin, glukoz, insülin, diabetes mellitus, insülin direnci