ORIGINAL ARTICLE

The Effectiveness of Nurse-led Telephone Follow-up in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus - Original Article
The Effectiveness of Nurse-led Telephone Follow-up in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
The purpose of this study was to investigate the effect of nurse telephone calls on glycemic parameters and adherence to diabetes control recommendations.
Materials and Methods: The intervention was applied to 35 patients with type 2 diabetes for 12 weeks and consisted of continued education and reinforcement of diet, exercise, medication adherence recommendations. The intervention was performed once a week for the first month and once every two weeks for the following months.
Conclusion: This study indicates that a nurse telephone intervention may improve glycemic parameters as well as diet, exercise, and medication adherence. Turk Jem 2010; 14: 1-5
Key words: Diabetes mellitus, telenursing, patient teaching

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin telefonla tip 2 diabetes mellitus hastalarını takip etmesinin glisemik değerler ve hastaların diyabetik tedaviye uyumu üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: 35 tip 2 diabet hastasına 12 hafta boyunca diyet, egzersiz ve ilaç kullanımı hakkında başlangıçta ve takiben tekrarlayan bilgiler ile telefonfa eğitim verilmiştir. İlk bir ay içinde haftada bir takibeden aylarda ise her iki haftada bir çalışma uygulanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda telefonla hemşire takibinin glisemik parametrelere diyet, egzersiz ve ilaç uyumu kadar olumlu etkileri olabileceği sonucuna varılmıştır. Türk Jem 2010; 14: 1-5
Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, hemşirelikte telefonla hasta takibi, hasta eğitimi

ÖZET

Abstract
Objective:
The purpose of this study was to investigate the effect of nurse telephone calls on glycemic parameters and adherence to diabetes control recommendations.
Materials and Methods: The intervention was applied to 35 patients with type 2 diabetes for 12 weeks and consisted of continued education and reinforcement of diet, exercise, medication adherence recommendations. The intervention was performed once a week for the first month and once every two weeks for the following months.
Conclusion: This study indicates that a nurse telephone intervention may improve glycemic parameters as well as diet, exercise, and medication adherence. Turk Jem 2010; 14: 1-5
Key words: Diabetes mellitus, telenursing, patient teaching

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin telefonla tip 2 diabetes mellitus hastalarını takip etmesinin glisemik değerler ve hastaların diyabetik tedaviye uyumu üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: 35 tip 2 diabet hastasına 12 hafta boyunca diyet, egzersiz ve ilaç kullanımı hakkında başlangıçta ve takiben tekrarlayan bilgiler ile telefonfa eğitim verilmiştir. İlk bir ay içinde haftada bir takibeden aylarda ise her iki haftada bir çalışma uygulanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda telefonla hemşire takibinin glisemik parametrelere diyet, egzersiz ve ilaç uyumu kadar olumlu etkileri olabileceği sonucuna varılmıştır. Türk Jem 2010; 14: 1-5
Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, hemşirelikte telefonla hasta takibi, hasta eğitimi