ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

The Effect of Colchicine on Thyroid Eye Disease: A Case Report
Kolşisinin Tiroid Göz Hastalığı Üzerine Etkisi: Bir Olgu Sunumu
Received Date : 26 Dec 2014
Accepted Date : 21 Mar 2015
Doi: 10.4274/tjem.2926 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Thyroid eye disease (TED) is the most common extrathyroidal manifestation of Graves’ disease (GD). Corticosteroids are mostly used drug for this complication. Can colchicine be used for the treatment of Graves’ ophthalmopathy (GO)? A 49-year-old female, who suffered hyperthyroidism for 5 years, was admitted to our clinic for GO. Although the euthyroidism was achieved, there was no improvement in orbitopathy. Because of the patient’s condition, we could not prescribe corticosteroids to our patient. TED improved after 3 months of colchicine treatment and the patient was found to be satisfied with her new appearance. No side effects related with colchicine treatment were observed. Colchicine can be used as an effective and safe drug in GO.

ÖZET

Tiroide bağlı göz hastalığı (TED) Graves’ hastalığının (GD) tiroid dışı bulgularından en sık görülenidir. Bu komplikasyon için daha çok kortikosteroidler kullanılır. Graves orbitopatide (GO) kolşisin kullanılabilir mi? Beş yıldır hipertiroidi rahatsızlığı olan 49 yaşındaki kadın hasta polikliniğimize GO şikayeti ile başvurdu. Hipertiroidi kontrol altına alındığı halde orbitopatide olumlu bir gelişme olmadı. Hastanın şartlarının uygun olmaması nedeniyle kortikosteroid veremedik. Üç aylık kolşisin tedavisi ile göz bulgularında gerileme oldu. Hasta da bu durumdan memnundu. Kolşisine bağlı bir yan etki gözlenmedi. GO kolşisin etkili ve güvenli bir ilaç olarak kullanılabilir.