REVIEW

Testosterone and Sexual Offending: From Pathophysiology to Treatment
Testosteron ve Cinsel Suçlar: Patofizyolojiden Tedaviye
Received Date : 29 May 2018
Accepted Date : 17 Oct 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-61554 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:254-259
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Sex offending is a debilitating public health concern owing to the serious consequences it has for the victims and their family. The evaluation of the biological profile and neuro- biological aspects of sexual offenders is essential in order to understand their causal relationships and reduce recidivism. Sexual characteristics are mainly regulated by sex steroids. These hormones have also been found to be associated with aggression and psychiatric disorders, such as anxiety and depression. Testosterone has been thought to be the most suspicious hormone underlying the pathology of sex offenders. Testosterone-lowering agents have been used as a part of the treatment given to sexual offenders; the results are, however, controversial. On the other hand, a sexual offender with hypogonadism is another complex issue faced by the physician that cause difficulties in decision making for treatment. Literature does not report any evidence proving whether or not recidivism increases with T replacement. This review aimed to discuss the endocrinological, neurobiological, and therapeutical aspects of sexual offending. The treatment of sexual dysfunction in sex offenders is another dilemma that the physicians would face more often in the future. The article also discusses the legal, social and health care aspects of this controversy.
ÖZET
Cinsel suçlar, mağdurda yol açacağı ciddi potansiyel sonuçlar nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunudur. Cinsel suçluların biyolojik profilini ve nörobiyolojik yönlerini değerlendirmek, nedensel ilişkiyi anlamak ve suçun yinelenmesini azaltmak için önemlidir. Seks steroid hormonları, insanlardaki cinsel karakterlerin başlıca düzenleyicisidir. Ayrıca bu hormonların, anksiyete ve depresyon gibi ve psikiyatrik bozukluklarla ve saldırganlık ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Testosteron, cinsel suçluların altta yatan patolojisi için en çok suçlanan hormondur. Testosteron düşürücü ajanlar, cinsel suçluların tedavisinin bir parçası olarak kullanılmıştır, ancak elde edilen sonuçlar tartışmalıdır. Öte yandan, hipogonadizmli cinsel suçlular, hekimin tedavi kararı vermesinde zorluklara neden olan bir başka karmaşık sorundur. Günümüzde testosteron replasmanı ile suçun yinelenmesi riskinin artırılıp artırılmadığı konusunda veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, cinsel suçluların endokrinolojik, nörobiyolojik ve terapötik yönlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Cinsel suçlularda cinsel işlev bozukluğunun tedavisi, gelecekte daha sık karşılaşacağımız bir sorundur ve bu çalışmada bu konu; hukuki, sosyal ve sağlık bakış açıları ile de tartışılmıştır