INVITED REVIEW

Summary of Bariatric Surgery Guideline of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariatrik Cerrahi Kılavuzu Özeti
Received Date : 26 Jul 2017
Accepted Date : 03 Aug 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-57388 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:140-147
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Obesity is a common condition affecting approximately one-third of the adult population worldwide. Obesity results in a number of medical, psychosocial and economical problems, in many patients, it is usually difficult to achieve the desired weight loss with medical therapies, several surgical approaches for weight loss have been developed in the recent years and are described as bariatric or metabolic surgery. Though bariatric surgery promotes dramatic and reliable improvement in obesity and related complications, yet proper patient selection and careful selection of the bariatric method along with good pre- and post-operative management is very important for a successful therapy. Therefore, the authors aim to present a short review on the Bariatric Surgery Guideline of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey. The indications and contraindications for bariatric surgery, description of commonly used bariatric surgical methods, preoperative preparation of obese patients prior to the surgery, early and late postoperative management and follow-up of the patients have been summarized in this review. This review has been written in accordance with the opinions and recommendations of the Hypertension, Lipid Metabolism and Obesity Study Group of the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey.
ÖZET
Obezite, dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık üçte birini etkileyen yaygın bir hastalık olup pek çok tıbbi, psikososyal ve ekonomik problemlere neden olmaktadır. Birçok hastada tıbbi tedaviler ile istenilen kilo kaybının sağlanamaması nedeniyle obezitenin tedavisi için günümüzde çeşitli cerrahi yaklaşımlar geliştirilmiş olup bunlar bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Bariyatrik cerrahi sonuçları, obezite ve ilgili komplikasyonlarda çarpıcı ve uzun süreli iyileşmeyi desteklese de, uygun hastanın ve bariyatrik yöntemin seçimi, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme ile takip, bariyatrik cerrahinin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariyatrik Cerrahi Kılavuzunun kısa bir derlemesini yapmayı amaçladık. Bu derlemede, bariyatrik cerrahi endikasyon ve kontraendikasyonları, obez hastanın preoperatif dönemde hazırlanması, yaygın olarak kullanılan bariyatrik cerrahi yöntemler ve postoperatif dönemde hastanın takip ve tedavisi özetlenmiş olup Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Hipertansiyon, Lipid Metabolizması ve Obezite Çalışma Grubu görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.