ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Steroid Use in Sepsis
Sepsiste Steroid Kullanımı
Doi: 10.4274/Tjem.2331 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Sepsis is defined as “systemic signs and symptoms of infection in the presence of infection”. Nearly one fourth of sepsis cases eventually die. Therefore, rapid and correct management of sepsis is important. There is no reliable test to evaluate adrenal insufficiency in sepsis due to the changes in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and intracellular effects of cortisol during the critical illness. Clinical studies reported conflicting results regarding the effects of steroid therapy on mortality and morbidity in sepsis. Contemporary sepsis management guidelines - although not based on strong evidence - suggest consideration of steroid use in septic patients who do not respond to intravenous fluids and vasopressors. Stronger evidence obtained from randomized controlled trials is needed for this suggestion to be certain. Turk Jem 2013; 17: 121-4

ÖZET

Sepsis, enfeksiyon varlığında, enfeksiyonun sistemik belirti ve bulgularının olması olarak tanımlanır. Sepsis olgularının yaklaşık dörtte biri ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle hızlı ve doğru sepsis yönetimi önemlidir. Kritik hastalık sürecinde hipotalamo-hipofizyo-adrenal aksta ve kortizolün hücre içi etkinliğinde olan değişiklikler nedeniyle, sepsiste adrenal yetmezliği değerlendirmek için güvenilir bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Klinik araştırmalar sepsiste steroid tedavisinin morbidite ve mortaliteye etkileri konusunda çelişkili sonuçlar yayınlanmıştır. Güncel sepsis tedavi kılavuzları, güçlü kayıtlara dayanmasa da, sıvı ve vazopressör tedaviye yanıtı olmayan sepsis hastalarında steroidin düşünülmesini önermektedirler. Bu önerinin kesinlik kazanması için randomize kontrollü çalışmalardan elde edilmiş daha güçlü kanıtlara ihtiyaç vardır. Turk Jem 2013; 17: 121-4