ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Spontaneous Remission of Acromegaly Following Subclinical Pituitary Apoplexy
Subklinik Hipofizer Apopleksiyi Takiben Spontan Remisyona Giren Akromegali
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

 

 

Pituitary apoplexy is a rare and sometimes underdiagnosed complication of pituitary adenomas. We present here the case of a patient who was referred to our endocrinology outpatient clinic for his acromegalic appearance. Endocrinological evaluation revealed low basal growth hormone and normal insulin-like growth factor 1 levels, secondary hypothyroidism and adrenal insufficiency. A haemorrhagic adenoma was detected on pituitary MRI scan. In the light of clinical and laboratory evidences, probably, our patient had a previous somatotroph pituitary adenoma which caused acromegaly but further developed subclinical pituitary apoplexy which ended up with hypopituitarism. Turk Jem 2011; 15: 44-6


 

 

Özet

 

 

Hipofizer apopleksi nadir bir durumdur, bazen sellar adenomların atlanılan bir komplikasyonu olarak karşılaşılır. Biz bu olgu sunumunda kliniğimize akromegalik görünümü nedeniyle gönderilen bir vakayı sunduk. Endokrinolojik değerlendirmede, düşük bazal büyüme hormonu ve normal insülin benzeri büyüme faktör-1 düzeyleri ile beraber sekonder hipotiroidi ve adrenal yetmezlik saptandı. Hipofiz MR görüntülemesinde hemorajik adenom tespit edildi. Klinik ve laboratuvar bulgularının ışığında, muhtemelen, bizim vakamızda akromegaliye neden olan somatotrop hipofiz adenomu vardı ve subklinik hipofizer apopleksi ile hipopituitarizm gelişmişti. Türk Jem 2011; 15: 44-6