ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Spontaneous Remission of Acromegaly Due to Apoplexy - Case Report
Spontaneous Remission of Acromegaly Due to Apoplexy - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Pituitary apoplexy is a rare clinical syndrome characterized by sudden onset of headache and vomiting, accompanied by visual disturbance or ocular motility impairment and pituitary insufficiency. Pituitary apoplexy presenting with these symptoms is seen in approximately 3% of patients with surgically treated pituitary adenomas. In acromegalic patients, apoplexy can be related to some provocating factors and rarely may be spontaneous. We present the case of an acromegalic patient with spontaneous remission after apoplexy. A 39-year-old male patient had transsphenoidal microsurgery for acromegaly in 1994 but remission was not achieved. After a 10-year period without follow-up, he experienced severe headache, nausea, vomiting, photophobia, and visual disturbance in July 2005 and scheduled an appointment with an ophthalmologist. His complaints ceased spontaneously within weeks. In October 2005, sellar MRI examination revealed a 3x2.5 cm mass of adenomatous tissue with necrosis. On admission to our clinic in November 2005, visual acuity, visual fields, and ocular motility, were normal; but results of laboratory tests revealed panhypopituitarism. He was thought to have apoplexy of a growth hormone secreting tumor, and hormone replacement therapy was initiated for panhypopituitarism. Because his symptoms had regressed, surgery was not considered. On rare occasions, acromegaly spontaneously remits after apoplexy, resulting in improved control of the functional adenoma without surgical intervention. Turk Jem 2008; 12: 80-2
Key words: Acromegaly, apoplexy

Özet
Hipofizer apopleksi ani başlayan baş ağrısı, kusma, beraberinde görme bozukluğu, göz hareket kısıtlılığı, ve değişik derecelerde hipofizer yetersizliğin eşlik ettiği nadir bir klinik sendromdur. Klasik semptomlarla prezente olan hipofizer apopleksi insidansı cerrahi olarak tedavi edilen hipofiz adenomlarının yaklaşık %3’ünde mevcuttur. Akromegalik hastalarda apopleksi bazı provokatif faktörlere ilişkili olup, spontan gelişimi nadirdir. Bu olgu sunumunda apopleksiye bağlı spontan remisyon gelişen akromegalik bir olguyu sunmaktayız. 
39 yaşındaki erkek hastaya 1994 yılında akromegali tanısıyla transsfenoidal mikrocerrahi uygulanmış, ancak remisyon sağlanamamıştı. Yaklaşık 10 yıl kadar takipten yoksun kalan hastada Temmuz 2005’de baş ağrısı, bulantı, kusma, fotofobi ve görsel bozukluk gelişmiş, göz doktoruna başvurmuş, fakat şikayetleri haftalar içinde gerilemiş. Ekim 2005’de hipofiz MRI incelemesinde 3x2.5 cm ebatlarında, nekrozlu alan da içeren adenomatöz doku tespit edilmiş. Kasım 2005’de kliniğimize başvuran hastanın görme keskinliği, görme alanı ve göz hareketlerini de içeren fizik muayene bulguları normal olmasına rağmen laboratuvar incelemesi panhipopituitarizmle uyumlu idi. Hasta büyüme hormon salgılayan tümörün apopleksisi olarak kabul edildi ve panhipopituitarizm tanısıyla hormon replasman tedavisi başlandı. Görsel ve oküler bozuklukları gerilediğinden apopleksi için cerrahi tedavi düşünülmedi. Sonuç olarak, akromegali apopleksi nedeniyle nadiren ve spontan olarak remisyon gösterebilir, bu durum da bazen cerrahi yöntemle ile kür edilemeyen foksiyonel adenomu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Turk Jem 2008; 12: 80-2
Anahtar kelimeler: Akromegali, apopleksi

ÖZET

Abstract
Pituitary apoplexy is a rare clinical syndrome characterized by sudden onset of headache and vomiting, accompanied by visual disturbance or ocular motility impairment and pituitary insufficiency. Pituitary apoplexy presenting with these symptoms is seen in approximately 3% of patients with surgically treated pituitary adenomas. In acromegalic patients, apoplexy can be related to some provocating factors and rarely may be spontaneous. We present the case of an acromegalic patient with spontaneous remission after apoplexy. A 39-year-old male patient had transsphenoidal microsurgery for acromegaly in 1994 but remission was not achieved. After a 10-year period without follow-up, he experienced severe headache, nausea, vomiting, photophobia, and visual disturbance in July 2005 and scheduled an appointment with an ophthalmologist. His complaints ceased spontaneously within weeks. In October 2005, sellar MRI examination revealed a 3x2.5 cm mass of adenomatous tissue with necrosis. On admission to our clinic in November 2005, visual acuity, visual fields, and ocular motility, were normal; but results of laboratory tests revealed panhypopituitarism. He was thought to have apoplexy of a growth hormone secreting tumor, and hormone replacement therapy was initiated for panhypopituitarism. Because his symptoms had regressed, surgery was not considered. On rare occasions, acromegaly spontaneously remits after apoplexy, resulting in improved control of the functional adenoma without surgical intervention. Turk Jem 2008; 12: 80-2
Key words: Acromegaly, apoplexy

Özet
Hipofizer apopleksi ani başlayan baş ağrısı, kusma, beraberinde görme bozukluğu, göz hareket kısıtlılığı, ve değişik derecelerde hipofizer yetersizliğin eşlik ettiği nadir bir klinik sendromdur. Klasik semptomlarla prezente olan hipofizer apopleksi insidansı cerrahi olarak tedavi edilen hipofiz adenomlarının yaklaşık %3’ünde mevcuttur. Akromegalik hastalarda apopleksi bazı provokatif faktörlere ilişkili olup, spontan gelişimi nadirdir. Bu olgu sunumunda apopleksiye bağlı spontan remisyon gelişen akromegalik bir olguyu sunmaktayız. 
39 yaşındaki erkek hastaya 1994 yılında akromegali tanısıyla transsfenoidal mikrocerrahi uygulanmış, ancak remisyon sağlanamamıştı. Yaklaşık 10 yıl kadar takipten yoksun kalan hastada Temmuz 2005’de baş ağrısı, bulantı, kusma, fotofobi ve görsel bozukluk gelişmiş, göz doktoruna başvurmuş, fakat şikayetleri haftalar içinde gerilemiş. Ekim 2005’de hipofiz MRI incelemesinde 3x2.5 cm ebatlarında, nekrozlu alan da içeren adenomatöz doku tespit edilmiş. Kasım 2005’de kliniğimize başvuran hastanın görme keskinliği, görme alanı ve göz hareketlerini de içeren fizik muayene bulguları normal olmasına rağmen laboratuvar incelemesi panhipopituitarizmle uyumlu idi. Hasta büyüme hormon salgılayan tümörün apopleksisi olarak kabul edildi ve panhipopituitarizm tanısıyla hormon replasman tedavisi başlandı. Görsel ve oküler bozuklukları gerilediğinden apopleksi için cerrahi tedavi düşünülmedi. Sonuç olarak, akromegali apopleksi nedeniyle nadiren ve spontan olarak remisyon gösterebilir, bu durum da bazen cerrahi yöntemle ile kür edilemeyen foksiyonel adenomu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Turk Jem 2008; 12: 80-2
Anahtar kelimeler: Akromegali, apopleksi