ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Scleredema Diabeticorum in a Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastasında Diyabetik Sklerödem
Received Date : 14 Apr 2015
Accepted Date : 23 Sep 2015
Doi: 10.4274/tjem.3123 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Scleredema is a rare skin disease and clinically presents as diffuse, painless induration and thickening of the skin. Scleredema diabeticorum is usually slowly progressive and characterized by insidious onset and tends to be persistent. This type of scleredema primarily affects middle-aged and obese adults. Typically, affected area is the upper part of the body including the posterior neck, interscapular region and the chest. It usually develops in subjects with diabetes mellitus of long duration and poor metabolic control. We discussed a case of scleredema in a 54-year-old woman with a history of diabetes mellitus.

ÖZET

Sklerödem nadir bir deri hastalığıdır ve klinik olarak derinin diffüz, ağrısız endürasyonu ve kalınlaşması şeklinde görülür. Diyabetik sklerödem, sinsi başlangıç ile karakterize, genellikle yavaş ilerleyici ve kalıcı olma eğilimindedir. Bu tür sklerödem öncelikle orta yaşlı ve obez erişkinleri etkiler. Genellikle etkilenen bölgeler; interskapular bölge, göğüs ve boynun arka tarafı gibi vücudun üst kısımlarıdır. Genellikle uzun süreli ve kötü metabolik kontrollü diyabet hastalığı olan kişilerde gelişir. Burada sklerödemi olan 54 yaşında tip 2 diabetes mellitusu olan bir kadın hasta tartışılmıştır.