CASE REPORT

Response of Macroprolactinemia to Dopamine Agonists - Case Report
Response of Macroprolactinemia to Dopamine Agonists - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Macroprolactinemia, defined as hyperprolactinemia with a predominance of the big big prolactin (macroprolactin) isoform, is considered idiopathic and poorly symptomatic. Although macroprolactinemia has been considered to be a cause of apparent resistance to antiprolactinemic drugs, prolactin (PRL) normalization with dopaminergic treatment cannot exclude macroprolactinemia.
We report three cases with macroprolactinemia, whose PRL and macroprolactin levels were decreased and hyperprolactinemic symptoms were improved with dopamine agonists. Turk Jem 2008; 12: 83-5
Key words: Macroprolactinemia, dopamine agonists, hyperprolactinemia

Özet
Makroprolaktineminin ileri tetkik ve tedavi gerektirmeyen selim bir durum olduğu öne sürülmesine rağmen, bazı çalışmalarda makroprolaktinemide hiperprolaktinemik sendromun klinik ve radyolojik özelliklerinin görülebileceği iddia edilmektedir. Bu görüşü destekleyen çalışmalarda, dopamin agonistiyle tedavi edilen makroprolaktinemili hastalarda total prolaktin (t-PRL) ve makroprolaktin düzeyinde düşme elde edilmiştir. Bununla birlikte, makroprolaktineminin, antiprolaktinemik ilaçlara rezistansın sebebi olduğunu iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Burada bromokriptinle tedavi edilen üç makroprolaktinemili olgu sunulacaktır. Turk Jem 2008; 12: 83-5
Anahtar kelimeler: Makroprolaktinemi, dopamin agonistleri

ÖZET

Abstract
Macroprolactinemia, defined as hyperprolactinemia with a predominance of the big big prolactin (macroprolactin) isoform, is considered idiopathic and poorly symptomatic. Although macroprolactinemia has been considered to be a cause of apparent resistance to antiprolactinemic drugs, prolactin (PRL) normalization with dopaminergic treatment cannot exclude macroprolactinemia.
We report three cases with macroprolactinemia, whose PRL and macroprolactin levels were decreased and hyperprolactinemic symptoms were improved with dopamine agonists. Turk Jem 2008; 12: 83-5
Key words: Macroprolactinemia, dopamine agonists, hyperprolactinemia

Özet
Makroprolaktineminin ileri tetkik ve tedavi gerektirmeyen selim bir durum olduğu öne sürülmesine rağmen, bazı çalışmalarda makroprolaktinemide hiperprolaktinemik sendromun klinik ve radyolojik özelliklerinin görülebileceği iddia edilmektedir. Bu görüşü destekleyen çalışmalarda, dopamin agonistiyle tedavi edilen makroprolaktinemili hastalarda total prolaktin (t-PRL) ve makroprolaktin düzeyinde düşme elde edilmiştir. Bununla birlikte, makroprolaktineminin, antiprolaktinemik ilaçlara rezistansın sebebi olduğunu iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Burada bromokriptinle tedavi edilen üç makroprolaktinemili olgu sunulacaktır. Turk Jem 2008; 12: 83-5
Anahtar kelimeler: Makroprolaktinemi, dopamin agonistleri