ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Resistance to Thyroid Hormone: Probable De Novo Mutation (P453S) in the Receptor Beta Gene - Original Article
Resistance to Thyroid Hormone: Probable De Novo Mutation (P453S) in the Receptor Beta Gene - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Resistance to thyroid hormone (RTH) is an inherited syndrome of reduced sensitivity to thyroid hormone (TH), usually due to mutations in the thyroid hormone receptor (TR) b‚ gene. We studied a Turkish family whose proband, a 19-year-old male, presented with diffuse goiter, nervousness, and palpitation. Thyroid function tests revealed elevated levels of TH and nonsuppressed thyrotropin (TSH). Gene sequencing revealed a mutation in one allele of the TRb gene in the proband, his two brothers, and father. It involved the substitution of the normal cytosine 1642 with a thymidine, resulting in the replacement of the normal proline 453 with a serine (P453S) in the T3-binding domain of the TRb  which is known to have one quarter to one third the T3-binding affinity of the normal TRb Genetic study of the family suggests that the mutation may have occurred de-novo in the father of the proband. Turk Jem 2009; 13: 43-6
Key words: Resistance to thyroid hormone, thyroid hormone receptor beta, mutation

Özet
Tiroid hormon rezistansı (THR), genellikle tiroid hormon reseptör (TR) b genindeki mutasyon nedeniyle tiroid hormonuna (TH) duyarlılığın azaldığı kalıtsal bir sendromdur. Probandı difüz guatr, sinirlilik ve çarpıntı ile başvuran 19 yaşında bir genç erkek olan bir Türk ailesini çalıştık. Tiroid fonksiyon testleri, artmış TH seviyesi ve baskılanmamış tirotropin (TSH) gösteriyordu. Gen dizimi, proband, iki erkek kardeşi ve babasında TRb geni bir alelinde bir mutasyon olduğunu gösterdi. Normal sitozin 1642 yerine timidinin yer değiştirmesini kapsar ki bu da normal TRb’ya T3 bağlanma afinitesinin dörtte birden üçte bire kadar azalmasına neden olan TRb’nın T3 bağlanma zincirinde normal prolin 453 ile serinin (P453S) yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Ailenin genetik analizi, mutasyonun, probandın babasında de-novo oluştuğunu telkin etmektedir. Türk Jem 2009; 13: 43-6
Anahtar kelimeler: Tiroid hormon rezistansı, tiroid hormon reseptör beta, mutasyon

ÖZET

Abstract
Resistance to thyroid hormone (RTH) is an inherited syndrome of reduced sensitivity to thyroid hormone (TH), usually due to mutations in the thyroid hormone receptor (TR) b‚ gene. We studied a Turkish family whose proband, a 19-year-old male, presented with diffuse goiter, nervousness, and palpitation. Thyroid function tests revealed elevated levels of TH and nonsuppressed thyrotropin (TSH). Gene sequencing revealed a mutation in one allele of the TRb gene in the proband, his two brothers, and father. It involved the substitution of the normal cytosine 1642 with a thymidine, resulting in the replacement of the normal proline 453 with a serine (P453S) in the T3-binding domain of the TRb  which is known to have one quarter to one third the T3-binding affinity of the normal TRb Genetic study of the family suggests that the mutation may have occurred de-novo in the father of the proband. Turk Jem 2009; 13: 43-6
Key words: Resistance to thyroid hormone, thyroid hormone receptor beta, mutation

Özet
Tiroid hormon rezistansı (THR), genellikle tiroid hormon reseptör (TR) b genindeki mutasyon nedeniyle tiroid hormonuna (TH) duyarlılığın azaldığı kalıtsal bir sendromdur. Probandı difüz guatr, sinirlilik ve çarpıntı ile başvuran 19 yaşında bir genç erkek olan bir Türk ailesini çalıştık. Tiroid fonksiyon testleri, artmış TH seviyesi ve baskılanmamış tirotropin (TSH) gösteriyordu. Gen dizimi, proband, iki erkek kardeşi ve babasında TRb geni bir alelinde bir mutasyon olduğunu gösterdi. Normal sitozin 1642 yerine timidinin yer değiştirmesini kapsar ki bu da normal TRb’ya T3 bağlanma afinitesinin dörtte birden üçte bire kadar azalmasına neden olan TRb’nın T3 bağlanma zincirinde normal prolin 453 ile serinin (P453S) yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Ailenin genetik analizi, mutasyonun, probandın babasında de-novo oluştuğunu telkin etmektedir. Türk Jem 2009; 13: 43-6
Anahtar kelimeler: Tiroid hormon rezistansı, tiroid hormon reseptör beta, mutasyon