ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Radiocontrast-Related Leukocytoclastic Vasculitis Misdiagnosed as Diabetic Foot Ulcer in a Type 2 Diabetic Patient: A Case Report
Radyokontrast İlişkili Lökositoklastik Vasküliti Olan Diyabetik Hasta: Bir Vaka Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2132 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The skin is the most affected tissue by many vasculitis syndromes. Leukocytoclastic vasculitis is the most common type of vasculitis syndrome and involves the small vessels. A long list of causative factors has been reported for leukocytoclastic vasculitis. Here, we present a type 2 diabetic patient who had purpuric skin lesions predominantly on the lower limbs and acute renal failure overriding to underlying chronic kidney disease due to leukocytoclastic vasculitis associated with radiocontrast administration. He was initially diagnosed as having diabetic foot ulcer at our outpatient clinic. After single dose betamethasone depot (9.6 mg i.m.), skin eruptions paled and improved; renal function showed an improvement on the following days. There are few case reports on the relationship of radiocontrast agent with leucocytoclastic vasculitis. Our case had leukocytoclastic vasculitis due to radiocontrast agent exposure which is very rare in the literature. Turk Jem 2013; 17: 78-80

ÖZET

Deri bir çok vaskülit sendromundan çoğunlukla etkilenir. Lökositoklastik vaskülit genellikle küçük damarları tutar. Lökositoklastik vaskülite sebep olan uzun bir liste bildirilmiştir. Biz burada öncelikle alt ekstremiteleri tutan purpurik cilt lezyonları olan ve altta yatan kronik böbrek yetmezliği üzerine akut böbrek yetmezliği gelişmiş olan radyokontrast ilişkili lökositoklastik vaskülit vakasını sunmak istedik. Hasta başlangıçta polikliniğe diyabetik ayak ülseri tanısıyla gelmişti. Tek doz depo betametazon (9.6 mg i.m.) sonrası cilt lezyonları soldu ve düzeldi, takip eden günlerde böbrek fonksiyonları düzelme gösterdi. Bir kaç radyokontrast ilişkili lökositoklastik vaskülit vakası bildirilmiştir. Radyokontrast ilaca bağlı lökositoklastik vaskülitli bu vaka literatürde çok nadirdir. Turk Jem 2013; 17: 78-80