ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Pulmonary Embolism in a Patient with Antiphospholipid Syndrome and Graves' Disease - Case Report
Pulmonary Embolism in a Patient with Antiphospholipid Syndrome and Graves' Disease - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract

Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease characterised by tendency to thrombosis, obstetrical and hematological complications. Patients with Graves' disease (GD) may have some abnormalities of blood coagulation due to endothelial dysfunction and decreased fibrinolytic activity with a higher thromboembolic potential. In some rare cases especially in severe thrombotic states; APS and GD may be present together. We describe a 44-year-old man with pulmonary embolism who had both APS and GD. Morover thymic hyperplasia which is a seldom-recognized feature of GD was also established in computed tomography of the chest and thyroid stimulating hormone level was in the normal range probably due to antibody interference. Turk Jem 2007; 11: 23-5
Key words: Pulmonary embolism, antiphospholipid syndrome, Graves' disease, thymus hyperplasia, antibody interference

Özet

Antifosfolipid sendromu tromboza eğilim, obstetrik ve hematolojik komplikasyonlarla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Graves hastalığı da endotel disfonksiyonu ve azalmış fibrinolitik aktivite nedeniyle bazı pıhtılaşma anormalliklerine sebep olabilir. Bazı nadir olgularda, özellikle ciddi trombotik durumlarda antifosfolipid sendromu ve Graves hastalığı birlikte görülebilmektedir. Burada antifosfolipid sendromu ve Graves hastalığının birlikte olduğu 44 yaşında bir pulmoner emboli olgusunu sunuyoruz. Daha önce literatürde bildirilmeyen bu olgunun ilk olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında olguda Graves hastalığının nadir rastlanan bir özelliği olan timik hiperplazi bilgisayarlı toraks tomografisinde tespit edildi. Ayrıca muhtemel bir antikor interferansı nedeniyle serbest T3 ve serbest T4 yüksek olarak bulunmasına rağmen TSH normal sınırlarda bulundu. Turk Jem 2007; 11: 23-5
Anahtar kelimeler: Pulmoner emboli, antifospholipid sendromu, Graves hastalığı, timus hiperplazisi, antikor interferansı

ÖZET

Abstract

Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease characterised by tendency to thrombosis, obstetrical and hematological complications. Patients with Graves' disease (GD) may have some abnormalities of blood coagulation due to endothelial dysfunction and decreased fibrinolytic activity with a higher thromboembolic potential. In some rare cases especially in severe thrombotic states; APS and GD may be present together. We describe a 44-year-old man with pulmonary embolism who had both APS and GD. Morover thymic hyperplasia which is a seldom-recognized feature of GD was also established in computed tomography of the chest and thyroid stimulating hormone level was in the normal range probably due to antibody interference. Turk Jem 2007; 11: 23-5
Key words: Pulmonary embolism, antiphospholipid syndrome, Graves' disease, thymus hyperplasia, antibody interference

Özet

Antifosfolipid sendromu tromboza eğilim, obstetrik ve hematolojik komplikasyonlarla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Graves hastalığı da endotel disfonksiyonu ve azalmış fibrinolitik aktivite nedeniyle bazı pıhtılaşma anormalliklerine sebep olabilir. Bazı nadir olgularda, özellikle ciddi trombotik durumlarda antifosfolipid sendromu ve Graves hastalığı birlikte görülebilmektedir. Burada antifosfolipid sendromu ve Graves hastalığının birlikte olduğu 44 yaşında bir pulmoner emboli olgusunu sunuyoruz. Daha önce literatürde bildirilmeyen bu olgunun ilk olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında olguda Graves hastalığının nadir rastlanan bir özelliği olan timik hiperplazi bilgisayarlı toraks tomografisinde tespit edildi. Ayrıca muhtemel bir antikor interferansı nedeniyle serbest T3 ve serbest T4 yüksek olarak bulunmasına rağmen TSH normal sınırlarda bulundu. Turk Jem 2007; 11: 23-5
Anahtar kelimeler: Pulmoner emboli, antifospholipid sendromu, Graves hastalığı, timus hiperplazisi, antikor interferansı