ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Primary Thyroid Lymphoma Diagnosed During Pregnancy: A Case Report
Gebelik Sırasında Tanı Konmuş Primer Tiroid Lenfoması: Bir Vaka Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2190 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The incidence of non-Hodgkin lymphoma (NHL) during pregnancy is quite low. There have been a few anecdotal reports of NHL arising in the thyroid gland. Here, we present a 28-year-old female patient who developed a neck swelling, pain and respiratory distress in the 17th week of her first pregnancy. She was diagnosed as having an aggressive NHL of the thyroid gland after subtotal thyroidectomy. She had 4 cycles of chemotherapy before successful cesarean delivery of a healthy, full-term male infant at 39 weeks of gestation. Four additional courses of chemotherapy were administered, after which the patient did not show any signs of relapse. Turk Jem 2013; 17: 49-51

ÖZET

Gebelik esnasında non-Hodgkin Lenfoma (NHL) insidansı oldukça düşüktür. Literatürde gebelik süresince tiroid bezinden köken alan az sayıda NHL olgusu bildirilmiştir. Burada ilk gebeliğinin 17. haftasında boyunda şişlik, ağrı ve solunum sıkıntısı şikayetleri tarifleyen 28 yaşında bir kadın hastayı takdim etmekteyiz. Hasta subtotal tiroidektomi sonrası agresif tiroid NHL tanısı almıştır. Dört siklus kemoterapiyi takiben sezaryenle 39. haftada sağlıklı, miyadında bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Dört kür daha kemoterapi uygulanan hasta sonrasında herhangi bir relaps bulgusu göstermemiştir. Turk Jem 2013; 17: 49-51