CASE REPORT

Primary Pulmonary Paraganglioma: A Case Report
Primary Pulmonary Paraganglioma: A Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Primary Pulmonary Paraganglioma (PPP) is an uncommon neuroendocrine tumor of the lung. We present the case of an asymptomatic 36-year-old female with a solid, round, mass 4.0 cm in diameter in the lower lobe of right lung. Encapsulated mass was excised and pathologic examination revealed paraganglioma. The diagnosis and treatment of PPP is discussed in relation to the relevant literature. Turk Jem 2010; 14: 14-6
Key words: Primary pulmonary paraganglioma, neuroendocrine tumor, lung mass

Özet
Primer pulmoner paraganglioma (PPP), akciğer de nadir olarak görülen bir tümördür. Sağ akciğer alt lobda 4 cm çapında solid kitle tespit edilerek kliniğimize yönlendirilen herhangi bir semptomu olmayan 36 yaşındaki kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın kapsüle subplevral kitlesi çıkartılıp patolojik incelemesi yapıldığında paraganglioma olduğu anlaşıldı. Nadir görülen bu primer pulmoner paraganglioma olgusuyla, hastalığın tanı ve tedavisi ilgili literatürler eşliğinde tartışılmıştır. Türk Jem 2010; 14: 14-6
Anahtar kelimeler: Primary pulmoner paraganglioma, nöroendokrin tümör, akciğer kitlesi

ÖZET

Abstract
Primary Pulmonary Paraganglioma (PPP) is an uncommon neuroendocrine tumor of the lung. We present the case of an asymptomatic 36-year-old female with a solid, round, mass 4.0 cm in diameter in the lower lobe of right lung. Encapsulated mass was excised and pathologic examination revealed paraganglioma. The diagnosis and treatment of PPP is discussed in relation to the relevant literature. Turk Jem 2010; 14: 14-6
Key words: Primary pulmonary paraganglioma, neuroendocrine tumor, lung mass

Özet
Primer pulmoner paraganglioma (PPP), akciğer de nadir olarak görülen bir tümördür. Sağ akciğer alt lobda 4 cm çapında solid kitle tespit edilerek kliniğimize yönlendirilen herhangi bir semptomu olmayan 36 yaşındaki kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın kapsüle subplevral kitlesi çıkartılıp patolojik incelemesi yapıldığında paraganglioma olduğu anlaşıldı. Nadir görülen bu primer pulmoner paraganglioma olgusuyla, hastalığın tanı ve tedavisi ilgili literatürler eşliğinde tartışılmıştır. Türk Jem 2010; 14: 14-6
Anahtar kelimeler: Primary pulmoner paraganglioma, nöroendokrin tümör, akciğer kitlesi