CASE REPORT

Primary Hyperparathyroidism and Pregnancy: A Case Report
Primer Hiperparatiroidizm ve Gebelik: Vaka Bildirimi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract

Abstract Primary hyperparathyroidism (PHP), more common in women, is a disease associated with high calcium levels. Pregnancy within PHP is a condition of life in terms of both maternal and fetal facts. We’ve reported our patients who came to us with urinary symptoms with hypercalcemia, she was diagnosed as PHP. Surgery was recommended to her but she was not operated. Meantime, patient was pregnant. During her pregnancy, parathyroidectomy was applied at 2 trimester. After parathyroidectomy, preeclampsia was diagnosed. During the follow-up, fetus died of intrauterine death. Her preeclampsia declined, after fetus extraction. By this issue, we wanted to draw attention to complications of PHP throughout pregnancy problems. Turk Jem 2011; 15: 16-9

 


 

Özet

 

Primer hiperparatiroidizm (PHP) yüksek kalsiyum düzeyleri ile seyreden kadınlarda yaygın görülen bir hastalıktır. PHP’nin gebelik ile birlikteliği annenin ve bebeğin hayatını etkileyen bir durumdur. Hiperkalsemi ve üriner semptomlarla kliniğimize başvuran ve PHP tanısı konulan hastanın izlemini raporladık. PHP ile cerrahiye yönlendirilen hasta operasyonunu olmamış ve bu süreçte gebe kalmıştır. Gebeliğin 2. trimesterinde paratiroidektomi yapılmıştır. Paratiroidektomi sonrasında preeklempsi gelişmiştir. Takip sırasında fetüs intrauterin ölümle kaybedilmiştir. Preeklempsisi geriledikten sonra fetüs tahliye edilmiştir. Bu yayınımızla PHP’nin tedavisinin geç kalması ve gebelik ile birleşince seyrindeki komplikasyonlara dikkat çekmek istedik. Türk Jem 2011; 15: 16-9

 

ÖZET