ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Postoperative Hypoparathyroidism in Total Thyroidectomy: Incidence and Predictive Factors - Original Article
Postoperative Hypoparathyroidism in Total Thyroidectomy: Incidence and Predictive Factors - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract

Objective:
Total thyroidectomy is increasingly accepted as a choice of treatment not only for malignant but also for benign thyroid disorders. Nowadays, postoperative hypocalcaemia is the major concern in total thyroidectomy. The aim of this study is to quantify risk factors contributing to postoperative hypocalcaemia rates.
Material and methods: Medical records of 88 patients who underwent total thyroidectomy from 2000 to 2004 were reviewed. In addition to demographic information, postoperative hypocalcaemia and related risk factors were identified.
Results: The most common indication for total thyroidectomy was multinodular goiter (53.4%). One patient with anaplastic thyroid carcinoma died because of respiratory failure (1.1%). Temporary and permanent hypoparathyroidism rates were 26.1% and 3.4 %, respectively. Parathyroid reimplantation was performed to 7 patients (7.9%). Indication of surgery was statistically associated with an increased incidence of hypocalcemia (P=0.019 for thyroid carcinoma and P=0.005 for completion thyroidectomy), whereas, sex, age, neck dissection and parathyroid reimplantation were not.
Conclusions: Postoperative hypocalcaemia is the major concern for thyroid surgeons. Completion and total thyroidectomy for thyroid malignancy increased postoperative hypoparathyroidism. With meticulous attention to operative technique and anatomical detail, surgeons can achieve low morbidity rates. Turk Jem 2007; 11: 16-9
Key words: Total thyroidectomy, hypocalcaemia, hypoparathyroidism

Özet

Amaç:
Total tiroidektomi, günümüzde, malign olduğu kadar, benign tiroid hastalıklarında da kullanılan cerrahi yöntemdir. Postoperatif hipokalsemi, total tiroidektomilerden sonra karşımıza çıkabilecek major bir komplikasyondur.  Bu çalışmada, postoperatif hipokalsemiler için olası risk faktörlerini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2000–2004 yılları arasında, değişik sebeplerden dolayı total tiroidektomiye maruz kalmış olan 88 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif hipokalsemi oranları ve bunla ilgili risk faktörleri değerlendirildi.
Bulgular: Total tiroidektomi için en fazla endikasyonu multinodüler guatr oluşturdu (%53.4). Mortalite 1 hastada gözlendi (%1.1). Geçici ve kalıcı hipokalsemi oranları sırasıyla %26.1 ve %3.4 idi. Yedi hastaya paratiroid reimplantasyonu yapıldı. Cerrahi endikasyon ve postoperatif hipokalsemi oranları arasında anlamlı bir ilişki gözlendi (tiroid kanserleri için p=0.019 ve tamamlayıcı tiroidektomiler için p=0.005). Bununla birlikte, hastanın yaşı, cinsiyeti, boyun diseksiyonu ve paratiroid reimplantasyonu ile istatistiksel bir ilişki yoktu.
Sonuç: Tamamlayıcı tiroidektomiler ve tiroid kanserleri için gerçekleştirilen total tiroidektomiler, postoperatif hipoklasemi açısından risk faktörleridir. Anatomik bilgilerin ışığı altında dikkatli bir cerrahi teknik ile postoperatif hipokalsemi oranları oldukça azaltılabilecektir. Turk Jem 2007; 11: 16-9
Anahtar kelimeler: Total tiroidektomi, hipokalsemi, hipoparatiroidizm

ÖZET

Abstract

Objective:
Total thyroidectomy is increasingly accepted as a choice of treatment not only for malignant but also for benign thyroid disorders. Nowadays, postoperative hypocalcaemia is the major concern in total thyroidectomy. The aim of this study is to quantify risk factors contributing to postoperative hypocalcaemia rates.
Material and methods: Medical records of 88 patients who underwent total thyroidectomy from 2000 to 2004 were reviewed. In addition to demographic information, postoperative hypocalcaemia and related risk factors were identified.
Results: The most common indication for total thyroidectomy was multinodular goiter (53.4%). One patient with anaplastic thyroid carcinoma died because of respiratory failure (1.1%). Temporary and permanent hypoparathyroidism rates were 26.1% and 3.4 %, respectively. Parathyroid reimplantation was performed to 7 patients (7.9%). Indication of surgery was statistically associated with an increased incidence of hypocalcemia (P=0.019 for thyroid carcinoma and P=0.005 for completion thyroidectomy), whereas, sex, age, neck dissection and parathyroid reimplantation were not.
Conclusions: Postoperative hypocalcaemia is the major concern for thyroid surgeons. Completion and total thyroidectomy for thyroid malignancy increased postoperative hypoparathyroidism. With meticulous attention to operative technique and anatomical detail, surgeons can achieve low morbidity rates. Turk Jem 2007; 11: 16-9
Key words: Total thyroidectomy, hypocalcaemia, hypoparathyroidism

Özet

Amaç:
Total tiroidektomi, günümüzde, malign olduğu kadar, benign tiroid hastalıklarında da kullanılan cerrahi yöntemdir. Postoperatif hipokalsemi, total tiroidektomilerden sonra karşımıza çıkabilecek major bir komplikasyondur.  Bu çalışmada, postoperatif hipokalsemiler için olası risk faktörlerini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2000–2004 yılları arasında, değişik sebeplerden dolayı total tiroidektomiye maruz kalmış olan 88 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif hipokalsemi oranları ve bunla ilgili risk faktörleri değerlendirildi.
Bulgular: Total tiroidektomi için en fazla endikasyonu multinodüler guatr oluşturdu (%53.4). Mortalite 1 hastada gözlendi (%1.1). Geçici ve kalıcı hipokalsemi oranları sırasıyla %26.1 ve %3.4 idi. Yedi hastaya paratiroid reimplantasyonu yapıldı. Cerrahi endikasyon ve postoperatif hipokalsemi oranları arasında anlamlı bir ilişki gözlendi (tiroid kanserleri için p=0.019 ve tamamlayıcı tiroidektomiler için p=0.005). Bununla birlikte, hastanın yaşı, cinsiyeti, boyun diseksiyonu ve paratiroid reimplantasyonu ile istatistiksel bir ilişki yoktu.
Sonuç: Tamamlayıcı tiroidektomiler ve tiroid kanserleri için gerçekleştirilen total tiroidektomiler, postoperatif hipoklasemi açısından risk faktörleridir. Anatomik bilgilerin ışığı altında dikkatli bir cerrahi teknik ile postoperatif hipokalsemi oranları oldukça azaltılabilecektir. Turk Jem 2007; 11: 16-9
Anahtar kelimeler: Total tiroidektomi, hipokalsemi, hipoparatiroidizm